Търговско-промишлена палата – Враца, чрез своя център Enterprise Europe Network, има удоволствието да Ви покани да участвате в онлайн бизнес срещи в рамките на Cluster-to-Cluster Meeting & Innovat&Match Brokerage Event, които ще се проведат на 10-ти, 11-ти и 12-ти Юни 2020г.

  15:19, 21 May 20
Търговско-промишлена палата – Враца, чрез своя център Enterprise Europe Network, има удоволствието да Ви покани да участвате в онлайн бизнес срещи в рамките на Cluster-to-Cluster Meeting & Innovat&Match Brokerage Event, които ще се проведат на 10-ти, 11-ти и 12-ти Юни 2020г.

Първият ден (10-ти юни) ще бъде посветен изцяло на срещи между клъстери, докато втория и третия ден (11-ти и 12-ти юни) се предвиждат за по-широк кръг от участници (компании, университети, изследователски центрове и клъстери) в двустранни срещи в рамките на Innovat & Match 2020.

Онлайн срещите ще се фокусират върху 3 основни теми:

  • Син растеж
  • Дигитален растеж
  • Устойчив растеж

Краен срок за регистрация: 08.06.2020

За повече информация и регистрация, моля посетете уеб сайта на събитието:

https://innovatmatch-2020.b2match.io/page-1421

Или се свържете с нас:

Enterprise Europe Network – Враца към Търговско-промишлена палата – Враца, гр. Враца, бул. Христо Ботев 24

тел.: 092 660273/660271; факс: 092 626308

e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org - Светлана Борисова, Венцислава Страхилова.