Бюлетин 4 по проект OUR WAY

  14:41, 29 May 20
Бюлетин 4 по проект OUR WAY

Изпълнението на проектът OUR WAY продължава онлайн при разработването на плановете за действие

Европейският проект „OUR WAY: Опазване и популяризиране на културното и природно наследство чрез зелени пътища“ на програмата „Interreg Europe“ проведе своята среща през април онлайн заради COVID-19.

Предизвикателството, поставено от този проект, е да превърне Зелените пътища в ресурс за местните общности и средство за защита и популяризиране на наследството, което притежават те. Партньорите са: Регион Мурсия (Испания), Северен и Западен регион на Ирландия; Подкарпатието от Полша; Херо, от Франция; Хаджу-Бихар, от Унгария; Враца, от България; и Европейската асоциация на зелени пътища.

В края на март провеждането на тематичният семинар в Монпелие също не беше възможно. Той беше отложен поради глобалната корона вирусна пандемия. Всички срещи за управление на проекта с всички партньори се провеждат онлайн, както и дизайна на плановете за действие, които ще бъдат приложени в следващата фаза в различните региони- участници в проекта. Последната среща се състоя на 7 май относно координацията за подготовката на проектите на плановете за действие, които ще бъдат представени следващия месец.

Проектът е в предпоследния семестър от първа фаза и въпреки настоящата ситуация с COVID-19, проектът напредва с твърди стъпки.

Посещение за обмяна на опит (Study Visits)

Полските партньори направиха посещение в България. Петима представители на регион Подкарпатие обмениха опит с експертите в Търговско-промишлената палата Враца (България). Това е единственото посещение, което е извършено лице в лице, всички останали са отложени поради COVID-19.

В периода от 10 до 12 март 2020 г. Търговско-промишлената палата Враца проведе посещение с цел обмяна на опит с партньори от Полша, заедно с четвъртата среща на работната група на заинтересованите страни. Основната цел на учебното посещение беше да се проучат и обменят добри практики в региона.
По време на учебното посещение партньорите от Полша посетиха Регионалния исторически музей на Враца, където посетиха залата на Рогозенското съкровище, залата „Zn Art - музей на хартията“, „зала Ботев“ и Етнографско-възрожденския комплекс „Св. Софроний Врачански ”.
Програмата на посещението продължи с посещение на Регионалния исторически музей на Видин, крепостта „Баба Вида“, пещерата „Магура“, Белоградчишките скали, пещерата „Леденика“ и Археологически комплекс „Калето“ в Мездра. Част от посещението беше не само за запознаване с някои от „100-те национални туристически обекта в България“, тяхната история и начин на популяризиране, а партньорите също така имаха възможността да карат електрически велосипеди, които също са част от добрите практики, представени от Търговско-промишлена палата Враца.
По време на учебното посещение бяха представени две инициативи, идентифицирани от българския партньор: „100 туристически обекта на България“ и „E-bike“.                                                За участниците в обмяната на опит беше от голяма полза да научат как могат да прилагат решения за идентифициране на интересни туристически дестинации и как да привлекат туристите. Участниците във визитата намериха за много интересно също така и E-Bike, проект на Interreg Romania- Bulgaria, който използва електрически велосипеди за да направи възможно посещението на туристически обекти от двете страни на границата.
В рамките проекта, във Враца се проведе Пресконференция, на която бяха обсъдени резултатите от срещата на заинтересованите страни, както и учебната визита. Полските партньори (регион Подкарпатски) имаха възможността да споделят впечатленията си от престоя си, какво са научили и как ще бъде приложено наученото в техния план за действие, в
съответствие с изискванията на проекта.

ПОЛША:

4-то заседание на Работната група на заинтересованите страни от региона Подкарпатски

На 13 май 2020 г. членовете на работната група на заинтересованите страни по проекта OUR WAY от региона Подкарпатски се срещнаха онлайн за 4-та среща. В тази среща присъстваха 22 представители на самоуправления от региона, Регионална дирекция на държавните гори, Национален парк Bieszczady, асоциации и фондации, участващи в разработването на проекта OUR WAY за региона Подкарпатски.

По време на семинара беше представен статуса на изпълнение на проекта OUR WAY и беше обсъден проект на плана за действие за Подкарпатският регион. Заинтересованите страни бяха информирани за членовете на SWG и участниците в проекта в проучвателното посещение, което се проведе в България през март 2020 г., подготвяйки техническа документация за разширяване на туристическите маршрути в планините Беешади и дейностите в следващия период от реализацията на проекта OUR WAY иа онлайн проучвателни посещения, условия за подаване на план за действие, среща в Унгария и т.н.

По време на тази среща беше споделен статуса на изпълнението на проекта OUR WAY и беше обсъден проектен вариант на плана за действие за Подкарпатскят регион. Заинтересованите страни бяха информирани за участниците в SWG и екипът по проекта които бяха част от обмена на опит проведен в България през месец Март 2020, чиято цел бе да подготвят техническите документи за разширяване туристическите маршрути в планините Bieszczady, както и дейностите в  следващият период  на проекта в т.ч. онлайн обмени на опит, условия за подаване на плановете за действие, срещата в Унгария и т.н.

Вътрешни срещи по проекта OUR WAY в региона Подкарпатски

По време на 4-ия семестър от изпълнението на проекта OUR WAY, служителите на проекта се срещнаха на 2 срещи, за да обсъдят текущата ситуация при изпълнението на проекта. На първата среща на 4 февруари 2020 г., бяха обсъдени предложенията за съдържанието на плана за действие, учебно посещение в България и състоянието на подготовката за организиране на учебно посещение за PP6 и PP7 в Полша (първоначално планирана дата 16-20 март 2020 г.)
На 5 май 2020 г. бяха обсъдени ефектите от проучвателно посещение в България, както и състоянието и изпълнението на проекта OUR WAY във връзка с епидемичната ситуация, свързана с COVID-19 (включително онлайн учебни посещения и срещи с партньори и заинтересовани страни, подготовка на състоянието на плана за действие) и определена първоначална дата (в зависимост от епидемичната ситуация) за провеждане на проучвателно посещение в Полша (21-25 септември 2020 г.).

БЪЛГАРИЯ:
Комуникационни дейности през ІV семестър, осъществявани от ТПП Враца
През ІV семестър ТПП Враца извърши няколко комуникационни дейности, свързани с изпълнението на проекта.
Проектът OUR WAY беше представен по време на събитие по проект „Опазване на нематериалното културно наследство чрез увеличаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане, мониторинг на политиките и законодателството“, реализирани чрез ОП „Добро управление“ 2014-2020. Основната цел на проекта е да увеличи гражданското участие в прилагането на политиките и е насочен към актуализиране на законодателната рамка и политики в областта на опазването на нематериалното културно наследство.
Това ще бъде постигнато чрез изпълнението на следните дейности:
• Анализ на законодателството и политиките, предприети в страните-членки на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство, включително препоръки и насоки за тяхното прилагане;
• Анализ на българската регулаторна рамка и политики, съществуващи в България във връзка с международни документи в областта на нематериалното културно наследство, включително препоръки и насоки за прилагане;
• Въз основа на изводите и резултатите от двата анализа ще бъде разработен механизъм за граждански мониторинг за регулиране на участието на всички заинтересовани страни, в т.ч. и гражданите в процеса на мониторинг на националните и местните политики в областта на опазването на нематериалното културно наследство;
• Съвместни действия между администрациите и НПО и изграждане на капацитет за тяхното участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на законодателството и политиките;
• Провеждане на семинари с представители на заинтересованите страни за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие.
Семинарът беше фокусиран върху начините, по които гражданите могат да участват във формулирането, прилагането и мониторинга на националните и регионалните политики в областта на опазването на нематериалното културно наследство. Участниците в срещата имаха възможност да участват в ролева игра, за да проверят наученото и да провокират своята инициатива и креативност.
Представянето на проекта OUR WAY беше изключително интересно за публиката, тъй като темата и на двата проекта беше свързана с туризма и опазването на културно-историческото наследство.

УНГАРИЯ:

- на 13 декември 2019 г. имахме регионална среща на заинтересованите страни, на която обсъдихме с експерти предварителния план за действие по проекта OUR WAY.
 
- В нашият окръг не разполагаме с зелени пътеки, но имаме такава, която не е „завършена“. Имаме план, опис на природни и културни наследства и план за пътеката, така и предварително направена карта, тъй че дейност първа от нашият екшън план по проектът OUR WAY е да възстановим тази пътека.
(име: Съкровища на Хортобаджи), за това поканихме всички 11 общини на среща, за да го обсъдим на 04 февруари 2020 г. Проектът OUR WAY беше представен от мен, а унгарските изисквания за
„зелена пътека“ бяха представени от Кристайна Будай, председателят на Унгарската асоциация по Greenway методология. Беше много ползотворна дискусия.
 
- след това на 14 февруари бях поканен в Надудвар (община, която присъства на заседанието на 04 февруари 2020 г.), където преди официалните решения провеждаха инфо ден, за да може широката общественост и членовете на събранието да се запознаят подробно с нещата, за които ще гласуват. В онзи информационен ден представих OUR WAY и отговорих на възникналите въпроси. Тази среща беше отразена във вестник в Дебрецен.

Мурсия:

OUR WAY набира нови предложения за Зелени пътища на региона на Мурсия (Испания)

Факултетът по туризъм и международни отношения се присъеди към „OUR WAY“ чрез участието на професор Херминио Пиказо, експерт по устойчиво развитие  и околна среда. Центърът, който вече обмисля теми в продължение на няколко години в своя план за проучвания, като устойчив туризъм и околна среда, природно наследство или териториални ресурси, участва в тази среща, в която експерти обсъдиха методологията за изпълнение на проектопланът за действие, идентифицирани проекти и добри практики.

Добрите практики, които първоначално бяха определени като интересни за региона на Мурсия, са тези от Ирландия и Унгария. И двете са фокусирани върху туристическото промотиране на Зелените пътища (процес на създаване на съответните туристически продукти в сътрудничество с частния сектор и неговото икономическо въздействие).

Всички заинтересовани страни са ангажирани да си сътрудничат в създаването на тези планове за действие, които скоро ще бъдат приложени. Вашите приноси са много ценни за развитието на проекта.

По време на пандемията от COVID 19 в Испания, Регион Мурсия като водещ партньор проведе много онлайн срещи за координиране на партньорите си, всичко това със съдействието на партньорите и разбира се нашия консултативен партньор EGWA (European Greenways Association).

OUR WAY, свързващ културно и виртуално

OUR WAY е един от най-иновативните проекти в северния и западния регион на Ирландия, който има потенциалa да трансформира „Greenway“ разработките на местно и национално ниво. COVID19 предизвика международен ръст в търсенето на по-безопасна мобилност, мултимодален транспорт и свързаност с градска и селска среда. OUR WAY е проект, който изследва добрите практики в колоездачната инфраструктура и развитието на зелените пътеки в цяла Европа.
Възползвайки се от регионални и национални експертизи, Северното и Западното регионално събрание проведе първата си онлайн среща на заинтересованите страни по OUR WAY, използвайки Zoom на 7 май 2020 г., като присъстваха 34 участници. Ключова иновация в проекта OUR WAY е адаптиран план за действие за региона, който ще помогне на цялостната визия на региона да бъде „по-зелен и интелигентен“.
Ръководителят на OUR WAY, Патрик Девайн, актуализира заинтересованите страни за последната версия на проектния План за действие, който се очаква да бъде завършен през края на Ноември 2020, което ще позволи на проекта да се концентрира върху имплементацията през 2021/2022.

Конъл Макгетиган актуализира заинтересованите страни по Регионалната пространствена и икономическа стратегия

Срещата започна с актуализация от Министерството на транспорта, туризма и спорта и Fáílte Ирландия относно стратегията за зелените пътища и възможностите за финансиране на развитието им. По време на срещата персоналът от окръжните и градските съвети предостави и актуализира конкретни проекти в региона и въздействието на COVID-19 върху тях. Като част от ограниченията за пътуване поради пандемията, всички зелени пътеки в региона временно са затворени до 18 май 2020 г., което забави изграждането на проекти за нови такива.

Конъл Макгетиган- старши планиращ в NWRA, информира заинтересованите страни, че Регионалната пространствена и икономическа стратегия (RSES) е приета от избраните членове на Северното и Западното регионално събрание на 24 януари 2020 г. и вече е достъпна за гледане на www.nwra. IE / RSES.

Конал обясни, че RSES има 5 „пет амбиции за растеж“, които имат за цел да развият регион, който е жив, свързан, естествен, интелигентен и чудесно място за живеене, фокусиран върху „Хора“ и „Места“. Целта на регионалната политика (RPO) 5.18 в RSES има за цел да разработи зелени пътища от мащаб и подходящ стандарт, които да имат значителен потенциал за увеличаване на туристическия активност в региона и редовно се използват от чуждестранни и местни посетители и местни жители, като по този начин допринасят за по-здравословно общество чрез повишена физическа активност.

Признателността, насочена към  регионалната политика в рамките на RSES сега означава, че пакетът от планове за развитие и местни икономически и общински планове (LECPs) в деветте съставни местни власти (общински и общински съвети) сега трябва да включват тази насока на политиката. Освен това ключовите държавни агенции и органи трябва да вземат предвид това в своите стратегии и програми.

Зелените пътища в Северния и Западния регион имат потенциал да бъдат не само важен туристически продукт, но и механизъм за свързване на общностите с неговото наследство и местния пейзаж. Най-уникалният елемент на този проект е, че той е съобразен с принципите на устойчивия туризъм, което ще бъде разликата в пейзажа след Covid-19.

ЗАСЕДАНИЕ ОТНОСНО ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ:

На 7 май се проведе среща на ръководната група за изготвяне на планове за действие, координирани от Мерцедес Муньоз,  консултативен партньор на EGWA (Европейска асоциация за зелени пътища). Срещата се фокусира върху анализа на EGWA на първите основни проекти на плановете за действие въз основа на идентифицираните добри практики и следващите стъпки, които ще предприемем. Следва да се вземе предвид, че повечето от партньорите не са успели да проведат проучвателни посещения поради глобалната пандемия, която изпитваме в момента. Само партньорите от Полша успяха да направят проучвателното посещение в България, като всички останали посещения са отложени засега.

Някои от най-важните въпроси на срещата бяха:  да се цземат под въпрос подробностите относно политическия контекст и как планът за действие трябва да допринесе за подобряването на горепосочените инструменти / политики; За подсилване на препратката или връщане към БП на OurWay; Да бъдете много ясни за целите, които искате да постигнете в края на плана за действие и какви действия са необходими за постигането им и какво ще имаме конкретно, когато планът за действие ще бъде осъществен.

Бяха дадени и много полезни съвети и графици за изпълнение на тези планове за действие, както и споразумението за ангажиране с матрицата за оценка на риска за AP, оценяващи всички потенциални рискове, с които планът за действие може да се сблъска по време на втората фаза на.

Срещата беше много полезна за всички партньори и направихме някои заключения: постигнахме съгласие да включим мониторинга като допълнителна точка от плана за действие, който да се провежда на всеки 3 месеца. Съгласихме се да извършим онлайн посещенията според представената методика. Партньорска проверка; както са включени в предложението, те ще трябва да се извършват след онлайн посещенията като част от окончателния преглед и да се гарантира качеството на резултатите и ние се съгласихме да отпразнуваме Семинара за популяризиране за месец юни, който ще бъде организиран онлайн , Това е третият семинар, който трябваше да се проведе в Монпелие (Франция).