Разсрочване на кредити заради пандемията от COVID-19

  17:26, 15 Jun 20

До 22 юни хора и фирми могат да кандидатстват за разсрочване на кредитите им заради пандемията от COVID-19. Банките трябва да разрешат или да откажат разсрочването до края на месеца. Основното условие за разсрочване на кредитите е заемът да бъде отпуснат преди 13 март тази година, когато беше обявено извънредното положение у нас.

Всеки случай до този момент се разглеждаше индивидуално, като беше необходимо съответния човек или фирма досега да са били редовни платци и заради обявената внезапно пандемия да са изпаднали във временна невъзможност да покриват кредитите си. Разрешеното просрочие на заемите е до 90 дни.

Според разпоредбите на Българската народна банка се допускаха няколко варианта за разсрочване на задълженията.

- Разсрочване на лихва и главница;
- Разсрочване само на главница;


Срокът за разсрочване на кредитите остава 31 декември 2020 г. като максималният период за отлагане на плащанията е шест месеца. При поискване на тази опция клиентите определят съвместно с банката индивидуален план за погасяване на съответния кредит. Има опция отсрочването да бъде прекратено предсрочно като също се коригира планът за връщане на кредита.