Онлайн представяне на фонд Morningside Hill Capital Management

  15:00, 18 Jun 20
Онлайн представяне на фонд Morningside Hill Capital Management

 

Следвайки мисията си да подпомагат компаниите за намиране на подходящи източници на финансиране, Българската търговско-промишлена палата и Съветът по инвестиции към нея организират онлайн представяне на  Morningside Hill Capital Management, който управлява фонд за дялови инвестиции в стартиращи предприятия. Фондът за рисков капитал управлява 28.6 милиона евро, които включват публични средства в размер на 24,1 милиона евро, предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г.

Фондът има интереси да инвестира в български фирми, предимно технологични компании, които вече са разработили добре позиционирани продукти/услуги и могат да генерират конкурентна възвръщаемост. Фондът за рисков капитал се очаква да заеме миноритарен дял от 15-20 български стартъп компании, като  обичайният инвестиционен период е 5-10 години.

За да получите актуална информация за условията и изискванията на фонда, Ви каним да участвате в онлайн представяне, което ще се състои на 24 юни 2020 г. от 11.00 ч. в платформата Google Meet. Ще можете да зададете своите въпроси на водещи експерти в капиталовото финансиране.

Участието в събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация на: https://forms.gle/o2FdtceYNPV7LEMP8

Регистрираните участници ще получат линк и инструкции за свързване.

За допълнителна информация: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg