Европейската комисия изготвя планове за енергийна система на бъдещето и чисти водородни технологии

  09:10, 09 Jul 20
Европейската комисия изготвя планове за енергийна система на бъдещето и чисти водородни технологии

За да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., Европа трябва да преобразува своята енергийна система, на която се дължат 75 % от емисиите на парникови газове в ЕС. Стратегиите на ЕС за интегриране на енергийната система и използване на водорода, приети днес, ще проправят пътя към по-ефективен и взаимосвързан енергиен сектор, ръководен от свързаните цели за по-чиста планета и по-силна икономика.

Двете стратегии представят нова програма за инвестиции в чистата енергия в съответствие с пакета за възстановяване Next Generation EU на Комисията и Европейския зелен пакт. Планираните инвестиции имат потенциала да стимулират икономическото възстановяване от кризата, предизвикана от коронавируса. Те разкриват работни места в Европа и затвърждават водещите позиции и конкурентоспособността ни в стратегически отрасли, които са от решаващо значение за устойчивостта на Европа.

Стратегията на ЕС за интегриране на енергийната система ще осигури рамката за прехода към екологична енергия. В стратегията се определят 38 действия за създаване на по-тясно интегрирана енергийна система, които включват преразглеждане на съществуващото законодателство, финансова подкрепа, научни изследвания и внедряване на нови технологии и цифрови инструменти, насоки за държавите членки относно фискалните мерки и постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива, реформа на управлението на пазара и планирането на инфраструктурата, както и по-добра информация за потребителите.

В интегрираната енергийна система водородът може да подпомогне декарбонизацията на промишлеността, транспорта, производството на електроенергия и сградите в цяла Европа. Стратегията на ЕС за използване на водорода разглежда начините за реализиране на този потенциал чрез инвестиции, регулиране, изграждане на пазари и научни изследвания и иновации.