Лятна икономическа прогноза за 2020 г.: още по-силна рецесия с по-големи различия

  09:12, 09 Jul 20
Лятна икономическа прогноза за 2020 г.: още по-силна рецесия с по-големи различия

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, предприети както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще настъпи дълбока рецесия, предизвикана от коронавируса.

Тъй като премахването на мерките за изолация при домашни условия напредва с по-плавно темпо от предвиденото в прогнозата на Европейската комисия от пролетта, въздействието върху икономическата активност през 2020 г. ще бъде по-значително от очакваното.

Според нашата икономическа прогноза от лятото на 2020 г. икономиката на ЕС ще се свие със 8,3 % през 2020 г. и ще отбележи растеж от 5,8 % през 2021 г. Ето защо свиването през 2020 г. се очаква да бъде значително по-силно от прогнозираните 7,4 % за ЕС в прогнозата от пролетта на 2020 г. Растежът през 2021 г. също ще бъде малко по-слаб от предвидения през пролетта.

Очаква се възстановяването да се почувства през втората половина на 2020 г. макар че ще остане непълно и неравномерно в различните държави членки.

По отношение на България, Комисия запазва прогнозата си от пролетта за намаление на реалния БВП с около 7% през 2020 г., но очаква по-слабо възстановяване през 2021 г. - 5.3% растеж спрямо прогнозираните 6.0% през пролетта. Очакванията за инфлацията се запазват – 1.1% през 2020 и 2021 г.

Сътресенията за икономиката на ЕС са симетрични поради това, че пандемията засегна всички държави членки. Въпреки това както спадът на производството през 2020 г., така и силата на съживяването през 2021 г. се очаква да се различават чувствително.

Следващата икономическа прогноза на Европейската комисия ще бъде есенната икономическа прогноза от 2020 г., която се очаква да бъде публикувана през ноември 2020 г.