Университетите имат ключова роля в европейското образователно пространство

  09:13, 09 Jul 20
Университетите имат ключова роля в европейското образователно пространство

„По време на пандемията ясно се очертаха редица трудности пред европейските образователни системи. Сред тях са разликите в свързаността и инфраструктурата, в достъпа до качествено дистанционно обучение,  недостигът на цифрови умения за електронно обучение. За да отговорим на тези предизвикателства, трябва да съвместно да изградим нашата визия за интегрирано европейско пространство на образованието и да го превърнем в реалност за всички до 2025 г.“ Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел при откриването на дискусията с ректори на водещи университети от държави членки на ЕС, представители на студентската мрежа Еразъм и Европейския студентски съюз.

Тази среща беше първият от поредицата диалози с гражданите, предвидени този месец, на които българският еврокомисар ще представи инициативите в предстоящото съобщение относно европейското образователно пространство. Мария Габриел подчерта необходимостта от предоставяне на качествено образование, което да гарантира, че европейските граждани притежават необходимите умения и компетентности за динамично променящия се пазар на труда.

Тя привлече вниманието върху три основни принципа за създаване на интегрирано европейско образователно пространство: съвместното създаване, ученето през целия живот и приобщаването. Добър пример за съвместно създаване е инициативата за европейските университети в рамките на програма „Еразъм +“.

Нуждаем се от иновативни европейски университети, с цел обединяване на ресурси и общоевропейски инициативи, в отговор на предизвикателствата на 21-ви век. В първите 17 алианса от европейски университети са включени 115 висши учебни заведения. През следващите дни ще обявим още 24 алианса. Така техният брой ще стане близо 300 висши учебни заведения в Европа. Чрез разработване на междууниверситетски кампуси в ЕС, обмен на онлайн курсове, данни и цифрова инфраструктура, университетите могат да бъдат по-ефективни в подготовката на студентите за бъдещите работни места“, отбеляза Мария Габриел.

Комисарят наблегна на важността за създаването на европейска образователна степен и гарантиране на качеството на образованието. Това ще проправи пътя към по-иновативни формати на мобилност, включително цифрова мобилност, в рамките на програма „Еразъм+“.

По отношение на втория принцип, комисарят наблегна, че е необходимо да превърнем ученето през целия живот в реалност. „Нужни са ни нови възможности, включително цифрово и смесено обучение, кратки и целеви обучителни модули при гарантирано качество. Ето защо европейското образователно пространство поставя акцент върху анализа на случващото се след дипломирането лица и върху новия подход към микрокредитите“, коментира Мария Габриел.

На трето място комисарят изтъкна, че образователните системи, включително във висшето образование, трябва да бъдат и приобщаващи, даващи повече възможности за обучение и на досега изключените от системата.

Тя подчерта необходимостта от мобилизиране на инвестиции за ускоряване преобразуването на висшите учебни заведения за изпълнение на техните четири основни мисии: образование, научни изследвания, иновации и ползите за обществото. В тази връзка е важно да се установят взаимодействия и допълване на програмите в рамките на многогодишния бюджет на ЕС, като „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“, структурните фондове, с национални програми и стратегии.

Споделяме една и съща визия с ректорите от водещите университети в Европа! Мой приоритет е да постигнем тясно взаимодействие между европейското образователно пространство и европейското научноизследователско пространство. Тези две инициативи трябва да вървят „ръка за ръка“, за да имаме работеща стратегия на знанието. Можем да работим съвместно и за цифрова платформа за изпити онлайн. Много е важен приносът на университетите. Днешната дискусия е добра основа за бъдещото ни тясно сътрудничество, което цели да направи европейското образователно пространство реалност до 2025“, заключи Мария Габриел.

Диалогът с гражданите продължава със срещи с младите хора и Европейския парламент.