Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г.

  09:06, 17 Jul 20
Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г.

Европейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г., в което се прави сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи във всички държави — членки на ЕС.

Тазгодишното издание на информационното табло показва по-нататъшно подобрение на ефективността на правосъдните системи в голям брой държави членки.

В същото време обаче от публикуваното днес проучване на Евробарометър се вижда, че усещането за независимост на съдебната власт сред гражданите в редица държави членки e намаляло в сравнение с 2019г. Намесата или натискът от страна на правителството и политиците е най-често посочваната причина за усещането за липса на независимост на съдилищата и съдиите, следвана от натиска от икономически или други конкретни интереси.

В държавите членки се констатират подобрения в достъпността и равенството между половете. Почти всички държави членки предоставят онлайн достъп до известна информация за своята съдебна система и мнозинството от тях предоставят информация за лица с увредено зрение или слух, както и за лица, за които съответният език не е роден. Държавите членки започват да въвеждат схеми за съдебни решения в машинночетим формат, макар да са налице различия по отношение на постигнатия напредък.

Както бе обявено в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен, Комисията задълбочава наблюдението си по отношение на върховенството на закона във всички държави членки чрез нов европейски механизъм за върховенството на закона. Изданието на информационното табло в областта на правосъдието за 2020 г. ще бъде включено в първия годишен доклад на Комисията относно върховенството на закона, който трябва да бъде публикуван по-късно тази година.