Проект ще търси неизследвани културно-исторически маршрути в граничния регион България-Сърбия

  10:31, 13 Aug 20
Проект ще търси неизследвани културно-исторически маршрути  в граничния регион България-Сърбия

Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ стартира проект за повишаване стойността на неизследвани досега културно-исторически маршрути и ресурси за туризъм в трансграничния регион България-Сърбия. Данните сочат, че тази дестинация остава по-малко популярна за туристите в сравнение с останалите региони в двете страни. За периода 2013-2017 г. за България са реализирани средно едва 4% от всички нощувки в региона. Сходна е ситуацията и от сръбската страна на границата.

За решаването на този проблем в рамките на проекта QuesTour са предвидени множество дейности и събития. Българските и сръбските партньори – Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ (България), ЕНЕКА – Асоциация на икономическите експерти (Сърбия) и община Враца (България) са си поставили за цел създаване на т. нар. Генератор на бизнес модели за устойчиво използване на потенциала на природните и културни богатства в граничния регион, чрез участие на местни заинтересовани страни. Предвижда се да бъдат идентифицирани и анализирани неизследваните културни, природни и исторически обекти в граничния регион на двете страни.

Планират се и дейности за повишаване на устойчивото използване на набелязаните туристически ресурси, напр. по създаване на маршрути. Ще бъдат провеждани консултации за формулиране и решаване на общи проблеми с участието на местни заинтересовани страни.

Идентифицираните места и туристически услуги ще бъдат представени на онлайн карта в рамките на предвидената платформа и приложение към нея, където ще се популяризират и разработените приключенски турове. Платформата ще насърчава отговорните пътувания в региона, ще представя възможности за свободното време и за избор на тематични обиколки, ще показва видео филми за пилотните турове. В рамките на проекта ще бъде организиран Kръгла маса на тема „Най-добри практики в развитието на устойчивия туризъм и подходът „QuesTour“. Чрез него се очаква да се повиши сътрудничеството между туристическите организации и местните власти за по-ефективно управление на дестинациите и разработване на атрактивни туристически продукти.

Проектът QuesTour (април 2020 – юли 2021) ще даде възможност за практическо използване на ресурсите, създадени като част от него, чрез организиране на конкурс „Design Thinking“ за младежи. Идеята е да се насърчат младежите (на възраст 16-29 години) от Сърбия и България да разработят съвместна обиколка с включени елементи от природното, културното и историческото наследство. Победителите ще бъдат представени на специална церемония във Враца. Също там ще се проведе трансграничен Фестивал, който ще покаже части от културата, обичаите и традициите на местното население от двете страни на границата - фолклорна музика и танци, занаяти, местни ястия и др.

Информация : vratza.bg