Шестнайсет хиляди кандидати са одобрени за безлихвен кредит до 4500 лева

  10:21, 20 Aug 20

Още три банки се присъединиха към гаранционната програма в подкрепа на малкия и среден бизнес. 

Антикризисните програми на правителството, гарантирани от Българска банка за развитие, бележат напредък. Поне това показват последни данни за изпълнението, публикувани от банката. Ще припомним, че първата програма е за безлихвено кредитиране на физически лица с максимален размер на заема до 4500 лв. Втората е гаранционната програма в подкрепа на малкия и среден бизнес, пострадал от извънредните мерки, свързани с пандемията от COVID-19.

Според данните на ББР към средата на август близо 16 000 кандидата са одобрени от  търговските банки за безлихвен кредит. Общата стойност на договорените кредити е над 65,7 млн. лева.

Към банките-партньори на ББР са постъпили общо 26 159 искания, от които 1273 са в обработка. Седемдесет и осем на сто от исканията са на лица на трудов договор, а останалите 22% са на самоосигуряващи се. Средната стойност на заемите е над 4100 лева.

По този инструмент могат да кандидатстват хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията. Те следва да подават заявленията си в някоя от търговските банки - партньори на ББР, която още не е изчерпала договорените лимити. Такива партньори са Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк. Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.

Две от участващите банки – Общинска и Интернешънъл Асет банк, вече усвоиха финансовия си ресурс по мярката в подкрепа на служители и самоосигуряващи се лица, като една от тях удвои първоначално заявения обем. Всички банки бележат напредък, а заявилите по-големи обеми за реализация разполагат с наличен лимит. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 година.

Бюджетът, за който банките партньори са сключили споразумения по тази програма е на обща стойност 136 млн. лв., от които вече близо 50 на сто са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, предоставяне на лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече участват в програмата, поясняват от държавната ББР.

Заемът до 4 500 лева може да се отпуска наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Тези кредити са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Kандидатите за безлихвен заем трябва да докажат, че са били в неплатен отпуск или с прекъсната дейност поради пандемията. Но съгласно обновените изисквания, желаещите могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа. Самоосигурените лица пък трябва да декларират 20% спад в доходите през 2020 г., като за всички кандидати важи изискването да декларират заплатени осигуровки за период от 6 месеца назад.

Развитие има и по втората програма, разработена и от ББР, която вече е в подкрепа на малкия и среден бизнес. Банката съобщи, че още три кредитни институции са се присъединили към нея. Това са Алианц Банк, Търговска банка Д и УниКредит Булбанк. Останалите, които отпускат кредити, са Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка (БАКБ), Инвестбанк, Първа инвестиционна банка и Пощенска банка. Интерес към програмата е  заявен още и от Интернешънъл Асет банк, ПроКредит банк и TBI bank.

Тази програма е с капитал 500 млн. лв., а осемте банки с вече сключени споразумения с Българската банка за развитие са заявили портфейлни гаранции за общо 649 млн. лева. Припомняме, че ББР предостави на кредитните институции възможност за ползване на портфейлни гаранции за 1,6 млрд. лв., с цел включване в тях на отпуснати кредити на МСП в размер до 2 млрд. лева. Гаранцията, която ББР дава с ресурс, предоставен от правителството, намалява драстично изискванията към обезпеченията, които фирмите трябва да предложат, за да получат кредитиране.

 От програмата могат да се възползват компании, които отговарят на критериите за микро-малки и средни предприятия.

Максималният размер на кредитите е до 300 хил. лв., като ББР ще гарантира до 80% от главницата по тях. До момента заявената от банките-партньори сума за гарантиране е над 16 млн. лева. Към средата на август 100 компании вече са сключили договори, като средният размер на кредитите е 160 099 лева. Най-сериозен е интересът от компании, опериращи в секторите транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и търговия на едро.

Банките-партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година. Заемите ще се отпускат при намалени изисквания за обезпечение – не повече от 20% от размера на търсеното финансиране. Предвижда се гратисен период за новоотпуснатите кредити, който ще позволява да не се плащат вноски по главниците и/или лихвите до 3 години.

Всички кандидати ще трябва да отговарят на поне едно от следните изисквания: да имат спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г., да имат неполучени вземания от клиенти или неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г., да имат отменени договори за износ или прекратени доставки от внос от началото на годината, да са затворили производствените си съоръжения и офиси или да са намалили броя на заетите си лица.

Общият пакет от мерки  по тези гаранционни програми за справяне с последиците от пандемията има резултат, а споделената отговорност с търговските банки и разумното управление на финансите от страна на бизнеса са важен фактор в процеса за преодоляване на кризата.

(Източник : Банкеръ Daily )