От днес работодателите подават данни за болнични и майчинство в НОИ само по електронен път

  10:28, 20 Aug 20

От днес работодателите могат да подават данни за болнични и майчинство в НОИ само по електронен път. От 18 август са в сила съответните промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, припомниха от НОИ.

Удостоверенията за деклариране на данни и обстоятелства от осигурителите и самоосигуряващите за изплащане на обезщетенията при болест, майчинство и осиновяване на дете се подават в НОИ само по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя. Досега, макар документите да се подаваха основно по електронен път, имаше и възможност това да стана в място в НОИ.

От днес по е-път могат да подават документи за обезщетение в НОИ хора, чиито трудови договори са прекратени поради ликвидация или прекратяване на осигурителя или служебно от инспекцията по труда, както и наследници за изплащане на парична помощ при смърт на осигурения или за неполучените от починалия парични обезщетения и помощи. За целта е нужен ПИК от НОИ.

Няма промяна в срока за подаване на документите, както и в начина на изчисляване и изплащане на обезщетенията от НОИ.