INCLUDE – Втора партньорска среща, 31.08. – 01.09.2020

  17:05, 02 Sep 20
INCLUDE – Втора партньорска среща, 31.08. – 01.09.2020

На 31-ви август и 1-ви септември 2020 година, Търговско-промишлена палата Враца взе участие във втората партньорска среща по проект „INCLUDE – Приобщаващо лидерство в дигиталната ера“ (Реф. № 2019-1-DE02-KA202-006246) по програма Еразъм+, която се проведе онлайн поради наложените противоепидемични мерки във връзка с COVID-19. На срещата присъстваха представители на седемте партньорски организации от Германия, Италия, България, Кипър и Полша.

Проект INCLUDE стартира през октомври 2019 г. Основната цел на проекта е да подпомогне МСП, малките и средните организации и стартиращите компании в ежедневните предизвикателства на дигиталната трансформация с модерен, включващ лидерски подход. За тази цел екипът на проекта разработва учебни материали за мениджъри и служители, които желаят или на които се налага да поемат повече отговорност. В рамките на проекта ще бъдат разработени четири продукта: 1. Процесен модел „Приобщаващо лидерство в дигиталната ера“ (теоретична основа); 2. Учебен план съответно Европейската квалификационна рамка; 3. Наръчник „Приобщаващо лидерство в дигиталната ера“ (учебни материали, базирани на работата) и 4. Имейл курс за повишаване на осведомеността за лидери.

По време на втората партньорска среща, партньорите по проекта обсъдиха развитието на интелектуалните продукти, и по специално Процесния модел и Учебната програма съгласно ЕКР, предстоящото обучение през октомври (където участници от страна на партньорите по проекта както и представители на целевата група ще споделят знания, ще се запознаят с резултатите по проекта и ще тестват разработените инструменти) и провеждането на следващата партньорска среща. Бяха обсъдени и определени отговорностите на партньорите и сроковете по отношение на разработването и тестването на интелектуалните продукти.

За повече информация по проекта: Венцислава Страхилова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271,

e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.