Дискусия в БТПП с участието на българския еврокомисар Мария Габриел

  11:35, 23 Sep 20
Дискусия в БТПП с участието на българския еврокомисар Мария Габриел

Очаква се през септември да бъде отворена покана за проекти по линия на Европейския иновационен съвет за 1 млрд. евро в десет области - от енергетиката до гражданско участие. Това каза българският еврокомисар Мария Габриел  по време на състоялата се кръгла маса „Политиката на ЕС за развитието на иновациите в Програмен период 2021-2027 г. и мястото на Република България в този процес“. Събитието се организира от Enteprise Europe Netwrok и Съвета по иновации към БТПП и се състоя в онлайн формат.

При откриването на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза ангажираността на Палатата за подпомагане на научните изследвания и иновациите.

Във встъпителната си презентация Мария Габриел очерта предвижданите инициативи в нейния ресор в Програмен период 2021 – 2027 г. и някои новости в рамките на програмата "Хоризонт - Европа", които е важно да бъдат припознати от бизнеса. Тя уточни, че създаването на Европейския иновационен съвет ще допринесе на стартиращите компании, както и на малкия и среден бизнес, да имат директен достъп до финансиране. 

Мария Габриел съобщи, че е отворена регистрацията за Европейските дни на изследванията и иновациите, които ще се проведат виртуално на 22-24 септември  с интересни интерактивни представяния. Регистрация ТУК

След експозето на еврокомисар Мария Габриел в  кръглата маса взеха участие:

Доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП, с доклад „Ролята на Съвета по иновации при БТПП в иновационната инфраструктура на България“.

Чл. кор. проф. Костадин Ганев, зам.-председател на БАН, презентира темата: „Научни постижения и иновации в БАН - проблеми“. Той очерта значителните научни постижения на учените от БАН и ги сравни с тези от другите страни в ЕС и конкретно с т.нар. 13 нови страни в общността. Посочи също доброто взаимодействие на институтите в академията и на Централното  управление на БАН с БТПП и конкретно със Съвета по иновации при БТПП, в т.ч. и по отношение на проекта на съвета - Платформа „Иновационна борса“, който бе създаден преди пет години със съдействието на екип от учени от Института по информационни и комуникационни технологии при БАН. 

Проф. Мартин Банов - председател на Селскостопанската академия,  изнесе много интересна презентация на тема: „Наука и иновации в земеделието в България“, като направи ретроспекция на 130-годишната история на селскостопанската наука у нас и изтъкна нейните успехи през тези години, както и в наши дни.

Проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС,  директор на Офиса за трансфер на технологии към Центъра за компетентност в областта на големите  данни, направи презентация тема: "Нормативни пречки пред  технологичния трансфер на интелектуалната собственост от Академията към Бизнеса - предизвикателства и решения" . 

Видео запис на участието на г-жа Мария Габриел може да проследите от тук