Европейските търговски палати имат важна роля за възстановяването на пазара на труда

  08:50, 16 Oct 20

Представители на БТПП взеха участие във второ събитие, от серията REBOOTING EUROPEорганизирано от Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/, посветено на темата „Правилните умения за възстановяване на европейските фирми“.

Кризата с Ковид 19 дойде внезапно и веднага постави под въпрос настоящото предлагане на умения. Много фирми успешно пренасочиха дейността си спрямо дигиталния свят. В много страни безработицата се увеличи, което разшири и без това значителните несъответствия в придобиването на знания. Новата Европейска програма за уменията /Skills agenda/ предлага 12 действия, насочени към укрепване на дигиталния и екологичния преход, както и към подобряване на влошената заетост.

Експерти от търговско-промишлените палати в Европа, представители на Европейската комисия и Европейския парламент обсъдиха адекватността на отговора на ЕС, както и ролята, която търговските палати трябва да играят за възстановяването на пазара на труда.

Марта Шулц, зам.-председател на Австрийската търговска палата, отбеляза, че настоящата криза радикално е променила пазара на труда и е модифицирала търсените умения. Изключително труден е случаят с туристическия сектор – загуба на ликвидност, прекратяване съществуването на много фирми, загуба на работни места. Според нея бизнес обществото и европейските институции трябва заедно да намерят най-ефективните решения за справяне с този всеобщ проблем.

Мануела Геленг, представител на Европейската комисия, наблегна на промените, настъпили в професионалното обучение в резултат от пандемията. Според нея е наложително обсъждането на нова визия за професионалното обучение, което изисква присъствие на място, а не дигитален формат. Последното предложение на ЕК е поне 60% от обучаващите се да учат чрез практика – чиракуване. Заинтересованите страни и организации все още могат да се присъединят към Европейския алианс за чиракуване.

Моника Семедо, член на Европейския парламент и член на Комитета за заетост и социална политика, заяви, че трябва да се насърчава предприемаческият дух в ЕС. Европейският съюз трябва да окуражава държавите членки да насърчават и формират предприемачески умения от ранна детска възраст, включително за боравене с финанси.

Представители на търговски палати от Италия и Германия, страни с добре функциониращи системи за обучение, включително професионално и продължаващо през целия живот, споделиха опит и задаваха въпроси на участниците в дискусията.

Очаквайте следващите събития от серията REBOOTING EUROPE.