Работно посещение в Търговско-промишлена палата Враца

  09:19, 21 Oct 20
Работно посещение в Търговско-промишлена палата Враца

Търговско-промишлена палата - Враца прие на работно посещение д-р Митко Василев, Главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара и д-р Мариана Чолакова, Почетен консул на Федерална република Германия в Пловдив. По време на разговорите г-жа Илиана Филипова, Изпълнителен директор на Палатата, представи социално-икономическата ситуация във Враца и региона, работата на Enterprise Europe Network Враца и добрите му взаимоотношения с EEN центрове в Германия. Д-р Чолакова запозна участниците в срещата със задълженията и отговорностите на Почетния консул, както и с дейността по представителност на ГБИТК. Споделено бе, че партньорството между Търговско-промишлена палата - Враца и Германо-Българската индустриално-търговска камара е с дългогодишна история, базирайки се на сродни дейности, участия в различни престижни Форуми, Инвеститорски конференции и двустранни срещи.

Г-жа Илиана Филипова придружи д-р Василев и д-р Чолакова при посещението им в МД Електроник ЕООД, гр. Враца и на срещата при кмета на гр. Враца г-н Калин Каменов.