Покана за участие във Българо-индийски онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество

  11:29, 26 Nov 20

Търговско-промишлена Палата Враца, от името на община Враца, има удоволствието да ви покани за участие във „Българо-индийски онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество“, който ще се проведе на 3 декември 2020 г. от 10:00 ч. Събитието се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и нейният индийски партньор, Конфедерацията на индийската индустрия (CII) и ще се проведе под егидата на Експортен хъб България.

България и Индия поддържат традиционно добри търговски отношения. България е добре приета страна в Индия. Индия е търсен партньор – една от четирите най-бързо развиващи се икономики в света. Очакванията са индийската икономика да достигне отново до нивата на бизнес активност преди пандемията през първото тримесечие на 2021-21 г. А относно планираните инвестиции се очаква запазване на нивата през следващите месеци.

Бизнес събитието ще се проведе онлайн и ще бъде открито от г-н Стамен Янев, заместник-министър на икономиката. Участие в официалната част ще вземат представители на българските и индийските институции, ангажирани с насърчаване на двустранното търговско-икономическо сътрудничество. Целта на бизнес проявата е да бъдат активизирани търговско-икономическите отношения между България и Индия и да бъдат разкрити нови възможности за търговско и производствено сътрудничество.

Поканени за участие в Българо-индийския бизнес форум са български фирми от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ); възобновяема енергия; автомобилостроене (части и компоненти за автомобили); фармация; хранително-вкусова промишленост; туризъм и филмова индустрия и индийски инвеститори в България. Работен език на срещата – английски. Представителите на българския бизнес ще имат възможност да осъществяват преки контакти с потенциални индийски партньори.

Желаещите да се включат в събитието следва да се регистрират на следния линк: https://forms.gle/QxS51Rub6r33Z2CUA най-късно до 30.11.2020 г. След регистрация всички участници ще получат проект на програма, код за достъп до онлайн платформата, на която ще се проведе форумът и актуален списък на индийските фирми до 2 дни преди събитието.

Допълнителна информация бихте могли да получите от Николина Георгиева на тел. 02/940 79 77, имейл адрес: mailto:n.georgieva@sme.government.bg или Анна-Мария Куковска на тел. 02/940 79 79, имейл адрес: mailto:a.kukovska@sme.government.bg