Търговско-промишлена палата - Враца консултира и подкрепя работодателите относно държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. в област Враца

  16:49, 30 Nov 20
Търговско-промишлена палата - Враца  консултира и подкрепя работодателите относно държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. в област Враца

Във връзка с изискването на чл. 50, ал.1, т.3 и чл. 52, ал. 1, т.2 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование относно държавния план-прием за учебнта 2021/2022 г. в област Враца, в срок до 18.12.2020 г. можете да отправяте до РУО - Враца заявки за обучение по специалности от професии, от които имате необходимост

Търговско-промишлена палата - Враца консултира и подкрепя работодателите относно наименованията на специалностите и професиите, формата на заявката и начините за представянето и в РУО-Враца.

Списък на професионалните гимназии, профилираните гимназии, средните и обединените училища, които осъществяват професионална подготовка в област Враца, както и по кои специалности от професия е качен на сайта на РУО-Враца - https://www.ruobg.com/priem/messages .

Необходимо е да посочите точно наименованието на специалностите от професии, за които предлагате обучение, прогнозен брой ученици/паралелки, форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност - към кое училище в областта е насочена заявката за обучение. 

Можете да представите заявките си в РУО - Враца по удобен за вас начин :

1. по ел. поща : riovr@abv.bg и cci-vr@cci-vratsa.org;

2. чрез училищата, с които си партнирате и които ще осъществяват прием по специалности, свързани с Вашите потребности;

3. на място в деловодството на РУО - Враца, стая 302 или по пощата;

4. чрез Търговско-промишлена палата - Враца на място в офиса, по пощата на адрес : гр. Враца, ул. Христо Ботев № 24, ТПП-Враца, Илиана Филипова или  по ел. поща :  

cci-vr@cci-vratsa.org.