Aнкета на БТПП: Оценка на мерките в икономиката, предприети от България по повод запазване на заетостта

  17:22, 04 Dec 20
Aнкета на БТПП: Оценка на мерките в икономиката, предприети от България по повод запазване на заетостта


Българската търговско-промишлена палата провежда проучване относно оценката Ви за мерките, свързани със запазването на заетостта  и защита на работните места, следствие на пандемията от COVID-19.
Чрез Вашата оценка  ще имате възможност да дадете своето мнение и препоръки към ЕК, относно тяхното прилагане.
АНКЕТА

Oчакваме Вашите отговори до 9 декември (сряда) 2020 година.

С уважение,
Цветан Симеонов,
Председател на УС на БТПП