Пета среща на заинтересованите страни по проект OUR WAY

  17:05, 07 Dec 20
Пета среща на заинтересованите страни по проект OUR WAY

На 25.11.2020 г., Търговско-промишлена палата Враца, организира Петата среща на заинтересованите страни, по проект “OUR WAY - Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища”', по Програма Interreg Europe. Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са: Регионалното правителство на Мурсия, Испания, Търговско-промишлена палата – Враца, България Northern and Western Regional Assembly, Ирландия; Podkarpackie Region, Полша; Department Council of Herault, Франция; Hajdu-Bihar Country Government, Унгария; European Greenways Association, Белгия. 

Срещата беше открита от Г-жа Илиана Филипова, Ръководител проект. Накратко беше представен проекта и какво е изпълнено до момента във Фаза 1. В срещата взеха участие представители на местната и публичната власт, представители на неправителствения сектор. Част от Програмата беше и презентация на тема“ Възможности за финансиране в туризма след COVID-19“ на г-жа Mercedes Munoz – Представител на Европейската Асоциация за зелени пътища. По време на срещата Г-жа Даниела Борисова, представител на ПП“ Врачански Балкан“, запозна присъстващите с придобитите впечатления от участието й в учебна визита проведена в гр. Ржешов, Полша в периода от 22 до 24 септември 2020г. Г-жа Оля Генова, член на работната група на заинтересованите страни, представи дейностите, които се планират да бъдат изпълнени в Плана за действие на ТПП Враца.

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Светлана Борисова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org