Мария Габриел създава Коалиция за образование за климата и Европейски център за цифрово образование

  14:14, 15 Dec 20
Мария Габриел създава Коалиция за образование за климата и Европейски център за цифрово образование

Българският еврокомисар Мария Габриел е домакин на Третата европейска среща на върха на ЕС по въпросите на образованието, организирана от Европейската комисия. Най-важното за годината събитие на европейско ниво в сферата на образованието обедини представители на широк кръг заинтересовани страни.

Във форума участват председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заместник-председателят на ЕК Маргаритис Схинас, министри на образованието на държавите членки на ЕС, евродепутати. Присъединиха се и прочутата шахматистка Юдит Полгар и Пиер Дюбюк – съосновател на платформата Open Classroom. 

„Имаме амбициозна визия за знанието, включваща инициативите ми за изграждане на европейско образователно пространство до 2025г., нов план за действие в областта на цифровото образование и свързването им с европейското научноизследователско пространство. Навлизаме в етапа на нейното изпълнение и е необходимо да обединим усилия и координираме действия", заяви при откриването на форума българският еврокомисар.

Мария Габриел информира, че в началото на 2021 година започва работа по инициативата "Коалиция за образование за климата“ за мобилизиране на образователната общност в подкрепа на изграждане на умения за екологичния преход. Друга важна инициатива е проучване на възможностите за създаване на Европейска платформа за споделяне на сертифицирано онлайн съдържание.  Третата инициатива, която открои комисар Габриел е създаване на Европейски център за цифрово образование. Освен това, тя започва работа по изготвяне на програма за развитие на висшето образование, която насърчава трансграничното и междусекторното сътрудничество, конкурентоспособността и иновациите.

В рамките на отделните сесии, участниците обсъдиха въпроси от ключово значение като например, какви са поуките от кризата с COVID-19, как да направим цифровото образование по-приобщаващо и как да инвестираме по-ефективно, така че образованието и обучението да предоставят подходящите умения за динамично променящия се пазар на труда. Подчертано беше, че са нужни повече инвестиции в свързаност и оборудване, цифрови умения, обучение на учители и качествено онлайн съдържание.

По отношение на цифровата трансформация, Мария Габриел постави акцент върху новия План за действие в областта на цифровото образование. Тя даде пример за инициативи, при които цифровата трансформация, съчетана с ефективно сътрудничество на равнище ЕС, открива реални възможности. „Важно е да създадем партньорства чрез инициативи, като предложените от мен Европейски академии за учители, създаване на експертна група за борба с дезинформацията онлайн чрез образованието и повече момичета и жени в специалностите свързани с инженерните и техническите науки (STEM)“, отбеляза комисар Габриел.

Тя изтъкна, че създаването на Европейски център за цифрово образование и мрежа от национални цифрови центрове ще свърже публичните органи, частния сектор, доставчиците на образование и обучение, гражданското общество и ще допринесе за изграждане на ефективна екосистема за цифрово образование.

Мария Габриел обърна специално внимание на професионалното образование и обучение. Ще бъдат създадени 50 центъра за високи постижения в областта на професионалното обучение в Европа. „Новите центрове в областта на професионалното образование ще осигурят достъп до обучения свързани с повишаване на квалификацията и преквалификация в държавите членки. Постигнахме силен бюджет по програма „Еразъм+“ (26,5 милиарда евро). Предлагаме нови инициативи, които ще бъдат реализирани и чрез взаимодействие с другите програми на ЕС. От всички нас ще зависи следващата 2021 година да бъде даваща импулс за повече конкретни резултати в изграждането на модерни и устойчиви образователни системи“, заключи Мария Габриел.