С бюджет от 95,5 милиарда евро „Хоризонт Европа“ става най-мащабната в света програма за наука и иновации

  14:19, 15 Dec 20
С бюджет от 95,5 милиарда евро „Хоризонт Европа“ става най-мащабната в света програма за наука и иновации

Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на ЕС, председателстван от Германия, постигнаха историческо споразумение за новата рамкова програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“. Договореният бюджет от комисар Габриел е 95,5 милиарда евро, което превръща „Хоризонт Европа“ във водещата в света програма за наука и иновации.

„Постигнатото споразумение е ключово за Европа. В изключително труден контекст, увеличението от 30 % спрямо бюджета на настоящата програма „Хоризонт 2020“ е силно послание за подкрепа към научните изследователи, новаторите, малките и средните предприятия и индустрията. С новия бюджет осигурихме солидна основа за водещата роля на Европа в науката в света, технологичен суверенитет и възможности за развитие на иновационни екосистеми във всички региони в държавите членки“, заяви българският еврокомисар.

Програмата затвърждава амбициите на Европейския научноизследователски съвет и програма „Мария Склодовска-Кюри“ за подкрепа на младите научни изследователи и достъпа до върхови научни постижения. Тя ще продължи да подпомага и създаването на научноизследователски инфраструктури на световно ниво. Ще се подобри ефективността на системата от научни инфраструктури в държавите членки за засилване на участието на бизнеса в изследователска дейност и създаване на благоприятни условия за надграждане на квалификацията на младите учени.

„За първи път програмата „Хоризонт Европа“ поставя фокус върху културата и творчеството. За съхраняване и популяризиране на европейското културно богатство предвиждам създаване на Европейски облак за културно наследство. Той ще е от полза на творците за опазване на уникалното европейско културно съдържание и културното богатство, включително и на местно ниво“, отбеляза Мария Габриел.

Друга важна новост е Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) и взаимодействието му с Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Подкрепата за стартиращи, малки и средни предприятия чрез нови, гъвкави и със съкратени срокове  за финансиране схеми има за цел повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспособността на Европа. Предвижда се и създаването на нова общност за знания и иновации от 2022 г. в рамките на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) посветена на културните и творчески индустрии.

„Имаме нова програма, обединяваща въздействие и европейско лидерство. Със силен бюджет, достъп до върхови постижения на всички държави членки и ключова роля на индустрията за повече и по-конкретни ползи за гражданите. Предизвикателство е нейното прилагане и работата сега започва”, коментира още българският еврокомисар.

Политическото споразумение подлежи на официално одобрение от Европейския парламент и Съвета, за да може програмата да започне възможно най-скоро през 2021 г.