Семинар „Нулев отпадък при възстановяване на медни хвостохранилища“ По проект: „Нулев отпадък при възстановяване на медни хвостохранилища в Източна и югоизточна Европа“ - RIS-CuRE

  11:31, 17 Dec 20
Семинар „Нулев отпадък при възстановяване на медни хвостохранилища“ По проект: „Нулев отпадък при възстановяване на медни хвостохранилища в Източна и югоизточна Европа“ - RIS-CuRE

На 11 Декември 2020 Търговско-промишлена палата Враца проведе онлайн семинар „Нулев отпадък при възстановяване на медни хвостохранилища“.

Семинарът беше открит от Илиана Филипова, Изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата – Враца.

По-време на семинара се представи проекта “Нулев отпадък при възстановяване на медни хвостохранилища в Източна и югоизточна Европа“ - RIS-CuRE“, чиито дейности се онсовават на иновационен модел, еко-иновативен подход за извличане на ценни минерали и благоприятното използване на остатъци след извличането на металите дава гаранция за успешно равитие на регионална иновационна схема, основана на експлатацията на хвостохранилищата.

В семинара взеха участие български и чуждестранни лектори:

- Презентация на тема „Биотехнологични подходи за третиране на минни отпадъци“ представи доцоцент д-р Михаи Илиев от Софийски Университет „Св. Климент Охирдски“.

- Професор Ивица Ристович представи „Доклад на проби взети от старо флотационно хвостохранилище в Бор, Сърбия“. Проф. Ивица Ристович е представител на факултет за минно дело и геология в Университет Белград, Сърбия. Той има публикувани над 150 научни доклади , участвал е разработването на повече от 30 технически проекта и разработки.

- „Химична концентрация на проби от повърхноста върху флотационните отпадъци и металургичната шлака от България, Румъния, Северна Македония, Словакия и Сърбия“ представи д-р Робърт Шайн от Геоложка служба на Словения, който е и партньор по проекта RIS-CuRE.

- Професор Методи Младенов от Химикотехнологичен и металургичен университет говори за „Въздействията от медната металургична промишленост върху околната среда и възможности за намеса с цел опазването и“.

Проектът се изпълнява в партньорство с организации от 8 страни - Водещ партньор по проекта от Словения - ZAG (Национален институт на Словения за Строителство и цивилно инженерство, Геоложка служба на Словения и IRGO Consulting), България (Търговско-промишлена палата Враца), Румъния (Университет Претосани), Словакия (Ekolive), Сърбия (Технически факултет на Университета в Белград, Комбинат за добив и топене Бор, Цивилно инженерсвто Сърбия, Търговска камара на Сърбия), Финландия (Outotec), Испания (Фондация „Gomez Pardo“), Македония (Университет „Гоце Делчев“ – Щип, ELEM Македонски електроцентрали и DPTU BUCHIM DOO Радовиш).

За допълнителна информация: 092 66 02 71 или на

e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org