Първа партньорска сеща по проект REFRAME: „Circular Economy Strategy Framework for Sustainable SMEs”

  15:39, 19 Oct 20
Първа партньорска сеща по проект REFRAME: „Circular Economy Strategy Framework for Sustainable SMEs”

На 16.10.2020 г. Търговско-промишлена Палата Враца участва в първата партньорска среща по проект “REFRAME: Circular Economy Strategy Framework for Sustainable SMEs” (програма Еразъм+), която поради наложените ограничения във връзка с COVID-19 се проведе онлайн.

Проектът се изпълнява в партньорство с организации от 5 държави. Водещ партньор е National Technical University of Athens (Гърция), а останалите партньори са: PCX Computers & Information Systems Ltd (Кипър), Tournis Symvouleftiki EE (Гърция), Търговско-промишлена Палата Враца (България), Instituto de Soldadura e Qualidade (Португалия), и Csongrad County Chamber of Commerce and Industry (Унгария).

Проектът е с продължителност 2 години и е адресиран към МСП в сферата на строителството, производството и занаятите. Неговата цел е разработването на инструменти за подпомагане на фирмите в прехода им към кръгова икономика. Проектът предвижда инструмент за самооценка на текущото положение на МСП във връзка с принципите и стратегиите на кръговата икономика;  методология за осъществяване на успешен преход към кръгова икономика; курс по кръгова икономика и онлайн инструмент, на който да бъдат достъпни всички разработени материали.

За допълнителна информация:

092 66 02 71 или на e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org