Повече сила и устойчивост на европейската икономическа и финансова система

  10:52, 27 Jan 21
Повече сила и устойчивост на европейската икономическа и финансова система

Европейската комисия представи нова стратегия за стимулиране на откритостта, силата и устойчивостта на икономическата и финансова система на ЕС през следващите години. Предназначението на тази стратегия е да се осигури по-добра възможност за Европа да играе водеща роля в световното икономическо управление, като същевременно ЕС се предпазва от нелоялни практики и злоупотреби.

Заедно с това се заявява и волята на ЕС да полага усилия за по-устойчива и открита световна икономика, добре работещи международни финансови пазари и многостранната система въз основа на правила. Стратегията е съобразена с амбицията на председателя Фон дер Лайен Комисията да играе геополитическа роля и е продължение на Съобщението на Комисията от май 2020 г. „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“.

Предложеният подход се основава на три взаимно подсилващи се стълба: Укрепване на международната роля на еврото, развитие на инфраструктурните дружества на финансовите пазари в ЕС и насърчаване на еднаквото прилагане и принудително изпълнение на наложените от ЕС санкции.

Стратегията е съобразена също така с безпрецедентния план за възстановяване „Next Generation EU“, който ЕС прие за справяне с пандемията от COVID-19 и за да допринесе за възстановяването на европейските икономики и възприемането на екосъобразните и цифровите преобразования.