Европейската комисия предлага ключови действия за единен фронт за борба с COVID-19

  10:53, 27 Jan 21
Европейската комисия предлага ключови действия за единен фронт за борба с COVID-19

Дни преди срещата на европейските лидери относно координирания отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, Европейската комисия определи редица действия, необходими за засилване на борбата с пандемията. В съобщение, прието днес, тя призовава държавите членки да ускорят въвеждането на ваксинацията в целия ЕС.

До март 2021 г. най-малко 80 % от хората на възраст над 80 години и 80 % от специалистите в областта на здравеопазването и социалните грижи във всяка държава членка следва да бъдат ваксинирани. До лятото на 2021 г. държавите членки следва да са ваксинирали най-малко 70 % от възрастното население.

Комисията също така призовава държавите членки да продължат да прилагат физическо дистанциране, да ограничават социалните контакти, да се борят с дезинформацията, да координират ограниченията за пътуване, да засилят тестването и да увеличат проследяването на контактите и геномната последователност, за да се справят с риска от нови варианти на вируса.

Тъй като през последните седмици се наблюдава възходяща тенденция в броя на случаите, е необходимо да се направи повече за подкрепа на здравните системи и за справяне с „умората от COVID-19“ през идните месеци, като се започне от ускоряването на ваксинацията във всички области и се помогне на нашите партньори в Западните Балкани, южното и източното съседство и в Африка.

В днешното съобщение се определят следните ключови действия за държавите членки, Комисията, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA), които ще спомогнат за намаляване на рисковете и овладяване на вируса:

Ускоряване на въвеждането на ваксинацията в целия ЕС

• До март 2021 г. най-малко 80 % от хората на възраст над 80 години и 80 % от специалистите в областта на здравеопазването и социалните грижи във всяка държава членка следва да бъдат ваксинирани.

• До лятото на 2021 г. държавите членки следва да са ваксинирали 70 % от цялото възрастно население.

• Комисията, държавите членки и EMA ще работят с дружествата, за да използват максимално потенциала на ЕС за увеличаване капацитета за производство на ваксини.

• Комисията работи с държавите членки по сертификатите за ваксинация в пълно съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните, което може да подпомогне приемствеността в грижите. До края на януари 2021 г. трябва да бъде договорен общ подход, за да се даде възможност бързо да се въведат в употреба сертификатите в здравните системи в целия ЕС и извън него.

Тестване и геномно секвениране

• Държавите членки следва да актуализират своите стратегии за тестване, за да отчетат новите варианти и да разширят използването на бързи антигенни тестове.

• Държавите членки следва спешно да увеличат геномното секвениране до най-малко 5 % и за предпочитане 10 % от положителните резултати от изследванията. Понастоящем много държави членки тестват под 1 % от пробите, което не е достатъчно, за да се установи прогресията на вариантите или да се открият нови варианти.

Запазване на единния пазар и свободното движение и засилване на мерките за смекчаване на последиците

• Следва да се прилагат мерки за допълнително намаляване на риска от предаване, свързан със средствата за пътуване, като например мерки за хигиена и дистанциране в превозните средства и гари.

• Всички неналожителни пътувания следва да бъдат силно ограничени, докато епидемиологичната обстановка не се подобри значително. 

• Следва да се запази пропорционалният принцип на ограничения за пътуване, включително при тестване на пътуващите от райони с по-голяма честота на вариантите, пораждащи безпокойство.

Гарантиране на водещата роля на Европа и на международната солидарност

• За да се гарантира ранен достъп до ваксини, Комисията трябва да създаде механизъм „Екип Европа“, чрез който да се структурира предоставянето на ваксини, споделени от държавите членки с други държави-партньори. Това следва да даде възможност за споделяне с държавите-партньори на достъпа до част от 2,3-те милиарда дози, осигурени чрез стратегията на ЕС за ваксините, като се обърне специално внимание на Западните Балкани, източното и южното съседство и Африка.

• Европейската комисия и държавите членки следва да продължат да подкрепят COVAX, включително чрез ранен достъп до ваксини. „Екип Европа“ вече мобилизира 853 милиона евро в подкрепа на COVAX, което превръща ЕС в един от най-големите донори на COVAX.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Ваксинацията е от съществено значение за излизане от тази криза. Вече осигурихме достатъчно ваксини за цялото население на Европейския съюз. Сега трябва да ускорим изпълнението и да ускорим ваксинацията. Нашата цел е до лятото 70 % от възрастното население да бъде ваксинирано. Това би могло да бъде повратна точка в борбата ни срещу този вирус. Ние обаче ще сложим край на тази пандемия само когато всички по света имат достъп до ваксини. Ще увеличим усилията си, за да помогнем за осигуряването на ваксини за нашите съседи и партньори по света.“

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, добави: „Появата на нови варианти на вируса и значителното увеличение на случаите не ни оставят място за самодоволство. Сега повече от всякога трябва да се поднови решимостта на Европа да действа с единство, координация и бдителност. Днес нашите предложения имат за цел да защитим живота и поминъка на по-късен етап и да облекчим тежестта върху вече натоварените здравни системи и работници. Ето как ЕС ще излезе от кризата. Краят на пандемията се вижда, но все още не е дошъл.“

Стела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „Като работим заедно, с единство, солидарност и решимост, скоро можем да започнем да виждаме началото на края на пандемията. По-специално сега се нуждаем от бързи и координирани действия срещу новите варианти на вируса. Ваксинациите ще отнемат време, докато достигнат до всички европейци и дотогава трябва да предприемем незабавни, координирани и проактивни стъпки заедно. Ваксинациите трябва да се ускорят в целия ЕС и изследванията и секвенирането трябва да бъдат увеличени — това ще ни гарантира, че ще оставим тази криза зад нас възможно най-скоро.“