Комисията приветства споразумението за допълнителна финансова подкрепа за най-нуждаещите се в рамките на REACT-EU

  10:53, 27 Jan 21
Комисията приветства споразумението за допълнителна финансова подкрепа за най-нуждаещите се в рамките на REACT-EU

Европейският парламент гласува политическото споразумение, постигнато от съзаконодателите, по предложението на Комисията за предоставяне на повече средства в подкрепа на най-нуждаещите се лица в Европа на етапа на възстановяване.

Държавите — членки на ЕС, могат скоро да използват средства от пакета „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU), който предоставя допълнителни ресурси за справяне със социалното и икономическото въздействие на пандемията от коронавирус, за програми, финансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). 

FEAD вече предоставя храна, облекло и друго основно материално подпомагане на тези, които най-много се нуждаят от него, и финансира дейности в подкрепа на социалното им приобщаване. От 2014 г. насам средно около 13 милиона души се възползват всяка година. Според доклад на Европейската федерация на хранителните банки търсенето се е увеличило до 50 % в сравнение с периода преди кризата с коронавируса.

Инструментът на ЕС за възстановяване NextGenerationEU в размер на 750 милиарда евро включва 47.5 милиарда евро за REACT-EU. Тази инициатива добавя финансиране към текущите програми на политиката на сближаване и FEAD. Финансирането може да бъде изразходвано до края на 2023 г., като по този начин се преодолее разминаването между реакцията при извънредни ситуации при кризи и дългосрочното възстановяване, подкрепено от новите програми в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

 

Страните от ЕС могат гъвкаво да решат как да разделят допълнителните средства от REACT-EU между фондовете. Повечето държави членки планират да отделят част от тези допълнителни средства за FEAD, което ще позволи на програмите да продължат да подкрепят най-нуждаещите се. Съгласно изменението на Регламента за FEAD вече е възможно да се използва процент на съфинансиране от ЕС в размер до 100 %, за да се гарантира, че държавите членки разполагат с достатъчно финансови средства за бързо прилагане на мерки за подпомагане на най-нуждаещите се лица. Освен това в съответствие с REACT-EU 11 % от допълнителните средства за 2021 г. ще бъдат предварително финансирани