Посещение или пътуване през Белгия?

  09:01, 28 Jan 21

От 27 януари до 1 март можете да пътувате до или от Белгия само по съществени причини. Коя е основната причина?

     Убедителни семейни причини, напр. посещение на дете или партньор, присъствие на сватба или погребение на близко семейство.

     Хуманитарни причини, например по медицински причини, за да се помогне на възрастен човек

     Цели на обучението

     Жители на гранични райони

     Професионални причини

     Разни, напр. Да се грижи за животно.

Нуждаете се от декларация, за да докажете това. Не живеете в Белгия и не посещавате Белгия? След това ще трябва да направите тест за COVID-19  72 часа преди заминаването си за Белгия. Заминавате ли от Белгия и имате нужда от PCR тест за страната на местоназначение? За да избегнете опашката, моля, регистрирайте се предварително.

Коригирани правила за бизнес пътници

Посещавате ли Белгия за основни бизнес пътувания? Като бизнес пътник трябва да попълните формуляр за локация на пътници (PLF) 48 часа преди пристигане и да представите резултата от PCR тест не по-късно от 72 часа. Помолете Вашия белгийски работодател да попълни предварително и формуляр за бизнес пътуване в чужбина. Посочете във вашия PLF „пътуване с професионални цели“ и въведете номера на вашия BTA сертификат.