Възможност за възстановяване на 50% от разходите за държавни такси за заявки за марки и/или дизайни

  17:17, 29 Jan 21
Възможност за възстановяване на 50% от разходите за държавни такси за заявки за марки и/или дизайни

Ideas Powered for Business SME Fund ще предостави безвъзмездни средства на обща стойност от 20 млн. евро. Ideas Powered for Business SME Fund се финансира от Европейската комисия и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и е предназначен за предприятия, които възнамеряват да защитят своите търговски марки и промишлени дизайни на национално, регионално и ЕС ниво.

В какво се изразява безвъзмездната помощ?

Помощта ще се състои под формата на възстановяване на 50% от държавните такси за заявки за марки и дизайни, като максималният размер е до 1500 евро на предприятие. По този начин можете да спестите 50% от държавните такси за заявки на:

 • · национална марка с действие на територията на страна-членка на ЕС;
 • · марка на Европейския съюз с действие на териториите на всички страни-членки на ЕС;
 • · регионална марка с действие на териториите на Белгия, Холандия и Люксембург;
 • · национален дизайн с действие на територията на страна-членка на ЕС;
 • · дизайн на Общността с действие на териториите на всички страни-членки на ЕС;
 • · промишлен дизайн с действие на териториите на Белгия, Холандия и Люксембург.

Териториите, за които сте избрали защита зависят от бизнес стратегията и плановете ви за растеж. Важно е да бъде отбелязано, че в една заявка за помощ могат да бъдат посочени няколко марки и дизайни.

Какви са условията, за да бъде одобрено предприятието?

 • · От възможността ще могат да се възползват само малки и средни предприятия (МСП) със седалище в някоя от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
 • · Трябва да разполагате с удостоверение от банка в PDF формат със следните данни: наименование на дружеството като титуляр на сметката и BIC/SWIFT код.
 • · Дружеството следва да има актуално удостоверение за ДДС в PDF формат.
 • · Дружеството не трябва да е получило национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги или част от тях.

Кога можете да кандидатствате?

През 2021-ва година ще бъдат отворени общо пет времеви прозорци, по време на които ще можете да кандидатствате. Времевите прозорци за кандидатстване ще бъдат отворени съобразно следния график:

 • · Времеви прозорец 1:  11 януари 2021 година - 31 януари 2021 година;
 • · Времеви прозорец 2:  1 март 2021 година - 31 март 2021 година;
 • · Времеви прозорец 3:  1 май 2021 година - 31 май 2021 година;
 • · Времеви прозорец 4:  1 юли 2021 година - 31 юли 2021 година;
 • · Времеви прозорец 5:  1 септември 2021 година - 30 септември 2021 година.
 • Заявленията следва да се подават само в посочените пет времеви прозорци. Заявления, които са подадени извън всеки от петте определени периода, няма да бъдат разглеждани. Безвъзмездни средства ще бъдат отпускани на принципа „Обслужване по реда на кандидатстване“.

По какъв начин се подава заявка?

Кандидатстването се състои от няколко стъпки. На първо място следва да се попълни и изпрати онлайн формуляр за кандидатстване в някой от петте определени периода, заедно с необходимата документация. Ще получите електронно писмо, с което се потвърждава получаването на заявлението. В случай че заявлението е одобрено, ще получите решение за отпускане на безвъзмездни средства, подписано от Службата.

На следващо място следва да подадете заявката за регистрация на избрания от вас обект (търговска марка или промишлен дизайн) и да заплатите държавните такси до 30 дни от получаване на решението за отпускане на средствата.

Накрая, след като сте извършили плащането на дължилите държавни такси, следва да подадете заявление за възстановяване на разходите като използвате връзката в решението за отпускане на безвъзмездните средства. След одобрение на подадената информация и документи, плащането ще бъде извършено в рамките на един месец, за което ще бъдете уведомени чрез електронна поща.

 

Източник: К. Кадиева, адвокат

БТПП