Дни на индустрията на ЕС

  10:38, 09 Feb 21
Дни на индустрията на ЕС

Индустрията движи възстановяването в Европа

Дните на индустрията на ЕС са водещото ежегодно събитие в Европа за индустрията. Те служат като основна платформа за обсъждане на индустриалните предизвикателства и за съвместно разработване на възможности и политически отговори в приобщаващ диалог с широк кръг от партньори.

Дните на индустрията на ЕС гарантират, че нашата политика на европейско, национално, регионално и местно ниво работи заедно, за да даде възможност на европейската индустрия да осигури работни места, растеж и иновации в Европа.

Следващото издание Дни на индустрията ще се състои от 23 до 26 февруари 2021 г. Това се случва в един много специален момент, когато нашата индустрия започва зелена и цифрова трансформация, отваряйки нови възможности за бизнеса и гражданите на ЕС.

За повече информация и регистрация за участие, моля вижте страницата на Дните на индустрията на ЕС: https://euindustrydays.eu/