Търговско-промишлена Палата Враца извършва онлайн проучване по проект REFRAME

  16:36, 26 Feb 21

Търговско-промишлена Палата Враца изпълнява международен проект по програма Еразъм+ наречен „REFRAME – Рамкова стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП“.

Основната цел на проекта е да се разработят обучителни материали по темата Кръгова икономика, които да помогнат на целевата група по проекта (собственици / управители / персонал на МСП и микропредприятия в сектори производство, строителство и занаяти; обучители в сферата на професионалното обучение; членове и персонал на сдружения на МСП; студенти от университети и колежи; общини и градове) да придобият уменията и познанията, необходими за прилагането на принципите и изпълнението на стратегия за кръгова икономика в тяхната работна среда.

За да разработят предвидените крайни продукти: Интерактивен инструмент за самооценка, Курс по Кръгова икономика (Учебна програма разделена в отделни учебни модули) и Рамка за прилагане на Кръговата икономика (включваща набор от методологии и инструменти, които ръководят изпълнението на стратегията за Кръгова икономика), 6-те партньора по проекта от Гърция, Кипър, България, Португалия и Унгария в първите месеци от изпълнението на проекта провеждат това онлайн проучване, което да покаже в кои области и какви теми е необходимо да бъдат включени в предвидените разработки.

Търговско-промишлена Палата Враца се обръща към МСП и микропредприятия от сектори строителство, производство и занаяти с молба до 26.03.2021 да отговорят на въпросника на един от долупосочените линкове по избор – на английски или на български език. За да се зачете попълването на въпросника, е нужно да получим отговори на всички въпроси отбелязани с *

EN: https://forms.gle/V5xxRzMr6Vv8nn8t8

BG:https://docs.google.com/forms/d/1pOPccnVzwTSvmzmpn7UjZEB1_JrC_vQBLDwsxsUERpQ/edit?usp=sharing

Оценяваме Вашето сътрудничество!

=======================================================================================

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейните автори и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.