REGIOSTARS 2021

  15:29, 02 Mar 21
REGIOSTARS 2021
Наградите REGIOSTARS са ежегоден конкурс, организиран от Европейската комисия, Генерална дирекция за регионална и градска политика. Целта му е да се идентифицират добри практики в регионалното развитие и да се покажат иновативни проекти, финансирани от ЕС, които биха могли да бъдат привлекателни и вдъхновяващи за други региони и ръководители на проекти в ЕС.
Тазгодишното издание на конкурса REGIOSTARS 2021 има пет категории, в които можете да кандидатствате онлайн до 9 май 2021 г.