Защита на европейските потребители: Safety Gate помага ефективно за изтеглянето от пазара на опасни продукти, свързани с COVID-19

  15:33, 02 Mar 21
Защита на европейските потребители: Safety Gate помага ефективно за изтеглянето от пазара на опасни продукти, свързани с COVID-19

Европейската комисия публикува годишния си доклад относно Safety Gate — системата на ЕС за бърз обмен на информация за опасни потребителски стоки, която помага за изтеглянето от пазара на опасни нехранителни продукти. От доклада става ясно, че броят на действията, предприети от компетентните органи вследствие на сигнал, се увеличава всяка година, като достига нов рекорден брой от 5 377 в сравнение с 4 477 през 2019 г. От всички сигнали, подадени през 2020 г., 9 % се отнасят до продукти, свързани с COVID-19, предимно неефективни предпазни маски. Други примери за опасни, свързани с COVID-19 продукти, публикувани на Safety Gate, са дезинфектанти, съдържащи токсични химикали, като метанол, който може да доведе до слепота или дори смърт при поглъщане, или ултравиолетови дезинфектанти, които излагат потребителите на силно облъчване, причиняващо кожни дразнения. 

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс заяви: Safety Gate показа, че е устойчива на кризи: по време на пандемията от COVID-19 системата помогна на потребителите в качеството си на ключов инструмент за ефективното и бързо разпространение на информация относно опасни продукти, като например ненадеждно предпазващи маски или токсични дезинфектанти, и за изтеглянето им от пазара. С помощта на подобни защитни инструменти, правата на потребителите се гарантират допълнително.

Основни констатации в доклада

Действията за надзор бяха насочени към свързани с COVID-19 продукти, които са добили първостепенно значение за всички потребители, и следователно през 2020 г. имаше 161 сигнала за маски, 3 сигнала за специални гащеризони, 13 сигнала за дезинфектанти за ръце и 18 сигнала за ултравиолетови лампи, които би трябвало да функционират като стерилизатори. Сигналите, разпространени в системата, продължават и тази година.

През 2020 г. органите от 31 участващи държави в мрежата Safety Gate (държави — членки на ЕС, плюс Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Обединеното кралство) обмениха чрез системата общо 2 253 сигнала за мерки, предприети срещу опасни продукти. Отговориха с 5 377 последващи действия. Това представлява увеличение с повече от 20 % спрямо броя на последващите действия през 2019 г.

Според доклада играчките представляват продуктовата категория, за която са подадени най-много сигнали (27 % от всички сигнали), следвани от моторните превозни средства (21 %), електрическите уреди и оборудването (10 %). Това показва, че надзорът на пазара в ЕС е насочен специално към децата, които са уязвима група потребители. Като цяло най-често подаваните сигнали са свързани с продукти, причиняващи наранявания като фрактури или сътресение на мозъка (25 %), следвани от химическите компоненти в продуктите (18 %) и рисковете от задавяне при децата (12 %).

В сравнение с миналата година повече онлайн места за търговия се ангажират да подобрят безопасността на продуктите, които продават. Вчера към инициативата „Ангажимент за безопасност на продуктите“ се присъединиха още две дружества: Joom и Etsy. По този начин те обещават да проверяват, че продуктите от Safety Gate не се продават на техните уебсайтове и да действат бързо, в случай че националните органи им сигнализират за опасни продукти, които следва да бъдат изтеглени.

Комисията награждава предприятията, които правят повече, за да защитят потребителите, с наградата на ЕС за безопасност на продуктите. Тазгодишното издание, което от вчера приема кандидатури, ще се съсредоточи върху инициативи, насочени по-специално към защита на уязвимите потребители, както и върху използването на нови технологии за повишаване на безопасността на потребителите на продукти. Крайният срок за кандидатстване е 30 април. Можете да намерите повече информация тук.

От 2003 г. насам Safety Gate дава възможност за бърз обмен на информация между държавите — членки на ЕС/ЕИП, Обединеното кралство и Европейската комисия относно опасни нехранителни продукти, които представляват риск за здравето и безопасността на потребителите. По този начин могат да се предприемат подходящи последващи действия и продуктите да не бъдат допуснати на пазара.

В съответствие с публикуването на доклада Комисията стартира своя изцяло преработен публичен уебсайт Safety Gate с модерен и лесен за ползване интерфейс за ускоряване и улесняване на процеса на уведомяване. Страниците постепенно се превеждат на всички езици на ЕС, както и на исландски и норвежки. Предприятията могат също така да използват портала Business Gateway, за да информират бързо и ефективно националните органи за опасения във връзка с безопасността на продукт, който са пуснали на пазара.

Друго действие за защита на потребителите е инициативата „Ангажимент за безопасност на продуктите“, която определя конкретни доброволни действия на местата за търговия за бързо премахване на оферти за опасни продукти от техните платформи. Към днешна дата единадесет онлайн места за търговия са подписали това споразумение, за да си сътрудничат с държавите членки за премахване на опасни продукти от техните уебсайтове: bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, а вчера — Etsy и Joom.