Европейската комисия подкрепя проекти за реформи в държавите членки за повече работни места и устойчиво развитие

  15:35, 02 Mar 21
Европейската комисия подкрепя проекти за реформи в държавите членки за повече работни места и устойчиво развитие

Европейската комисия одобри 226 проекта във всичките 27 държави членки, с което ще подкрепи техните усилия в разработването и изпълнението на национални реформи за засилване на растежа. Тези действия ще се осъществяват в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) и имат за цел да се насърчи икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз. За 2021 г. за тях е предвиден общ бюджет от 102,6 млн. евро.

По този повод комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Реформите са необходими, за да се подобри средата за предприятията, да се укрепят здравните, социалните и образователните системи и като цяло да се повиши способността на държавите членки и заинтересованите лица да се справят с трудни предизвикателства и глобални кризи. Инструментът за техническа подкрепа е ефикасно средство, което може да помогне на държавите членки да проведат реформите, които са необходими за устойчивото развитие.“

ИТП е основният инструмент на Комисията, чрез който се предоставя техническа подкрепа за реформи в ЕС. Той е част от многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и плана за възстановяването на Европа. Той се опира на успеха на предшестващата го Програма за подкрепа на структурните реформи, по линия на която от 2017 г. насам са подпомогнати над 1 000 проекта за техническа подкрепа във всички държави членки.

Реформите, за които може да се отпускат средства от ИТП, се отнасят до области като публичната администрация, управлението, данъчната политика, средата за извършване на стопанска дейност, финансовия сектор, пазара на труда, образователната система, социалните услуги, здравеопазването, прехода към екологосъобразна икономика (напр. „Вълната на саниране“), цифровите услуги и др. Укрепването на институционалния и административния капацитет за разработване и изпълнение на реформи и инвестиции е от решаващо значение за повишаването на устойчивостта и подпомагането на възстановяването.

С увеличения си бюджет от 864 млн. евро за периода 2021—2027 г., ИТП може да оказва на държавите членки и техническа подкрепа за изготвянето и изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост. Така те ще бъдат по-добре подготвени да ползват финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост. С изпълнението на тези планове са свързани общо над 60 % от предварително подбраните проекти по ИТП за 2021 г., докато 30 % са съсредоточени върху Зеления пакт, а 44 % — върху цифровия преход.

Подпомагането от ИТП освен това дава възможност на държавите членки да се справят ефективно с предизвикателствата, отбелязани в специфичните за всяка от тях препоръки.

Цялата информация може да се види в приетите Решение за изпълнение С(2021) 1335 и първа работна програма за Регламента за ИТП.