Пандемията от COVID-19 - сериозно предизвикателство за равенството между половете

  08:37, 11 Mar 21
Пандемията от COVID-19 - сериозно предизвикателство за равенството между половете
Европейската комисия публикува доклада си за 2021 г. относно равенството между половете в ЕС, който показва отрицателното въздействие на пандемията от COVID-19 върху жените.
 
Пандемията изостри съществуващите неравенства между жените и мъжете в почти всички области на живота както в Европа, така и извън нея, заличавайки извоюваните с големи усилия постижения от последните години. В същото време равенството между половете никога не е било на толкова челно място в политическата програма на ЕС, като Комисията работи усилено за изпълнението на приетата преди година стратегия за равенство между половете.
 
В днешния доклад се посочва как пандемията от COVID-19 се е оказала сериозно предизвикателство за равенството между половете:
  • Държавите членки отчетоха рязко увеличаване на домашното насилие: например броят на сигналите за домашно насилие във Франция нарасна с 32 % през първата седмица на ограничителните мерки, а в Литва — с 20 % през първите три седмици. В Ирландия се наблюдава петкратно увеличение на заповедите за забрана на домашното насилие, а испанските органи съобщават за увеличение с 18 % на обажданията през първите две седмици на мерките за изолация в домашни условия.
  • Жените бяха на първа линия в борбата с пандемията: 76 % от работещите в сферата на здравеопазването и социалните грижи и 86 % от персонала, полагащ грижи за хора в сектора на здравните услуги, са жени. С настъпването на пандемията работното натоварване, рисковете за здравето и предизвикателствата за равновесието между професионалния и личния живот се увеличиха по безпрецедентен начин за жените в тези сектори.
  • Жените на пазара на труда бяха тежко засегнати от пандемията: жените са свръхпредставени в секторите, които са най-силно засегнати от кризата (търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството, полагането на грижи и домашен труд), защото в тях не може да се работи от разстояние. Освен това за жените беше по-трудно да навлязат отново на пазара на труда по време на частичното възстановяване през лятото на 2020 г., като между второто и третото тримесечие на 2020 г. равнището на заетост при мъжете се повиши с 1,4 %, но при жените то се повиши само с 0,8 %.
  • Ограничителните мерки оказват значително въздействие върху неплатеното полагане на грижи и равновесието между професионалния и личния живот: жените прекарват средно 62 часа седмично в полагане на грижи за деца (в сравнение с 36 часа при мъжете) и 23 часа седмично в домакинска работа (15 часа при мъжете).
  • Фрапантна липса на жени в органите за вземане на решения във връзка с COVID-19: проучване от 2020 г. установи, че мъжете са значително повече на брой от жените в органите, създадени за предприемането на ответни действия във връзка с пандемията. От 115-те национални специални работни групи във връзка с COVID-19 в 87 държави, включително 17 държави — членки на ЕС, 85,2 % са съставени предимно от мъже, 11,4 % — предимно от жени, а в едва 3,5 % жените и мъжете са представени по равно. На политическо равнище само 30 % от министрите на здравеопазването в ЕС са жени. Работната група на Комисията във връзка с кризата с COVID-19 се ръководи от председателя Фон дер Лайен и включва петима други еврокомисари, трима от които са жени.
За да наблюдава и следи по-добре напредъка във всяка от 27-те държави членки, Комисията открива днес портал за наблюдение на стратегията за равенство между половете.