Разлики в качеството на храните: Европейската комисия публикува проучване относно вкусовите различия в хранителните продукти

  17:13, 08 Apr 21
Разлики в качеството на храните: Европейската комисия публикува проучване относно вкусовите различия в хранителните продукти

Европейската комисия публикува резултатите от втората част на сравняването на качеството на хранителни продукти в ЕС, предлагани на пазара под една и съща марка — проучване, проведено от Съвместния изследователски център (СИЦ). Първата част на проучването, публикувано през 2019 г., бе съсредоточена върху разликите в състава на хранителните продукти. Тя установи различия — за около една трета от изпитваните продукти — не непосредствено видни от информацията на лицевата страна на опаковката, а от съставките. Целта на втората част на представеното днес проучване бе да се установи, дали тези разлики в състава могат да бъдат доловени от човешките сетива.

Днешните констатации не променят това, което установи първата част от проучването: разликите в хранителните продукти не следват географски модел. В същото време представените днес резултати показват, че сетивни разлики се забелязват ясно там, където съществуват големи разлики в състава на продуктите. Например, могат да се възприемат значителни разлики в съдържанието на захар в зърнените закуски, влияещи върху общата сладост на продукта. Обратното, когато разликите в състава са малки, експертите не са могли да ги усетят, например, малки вариации в съдържанието на мазнини в картофения чипс. Като цяло в 10 от 20-те изследвани продукта са установени вкусови разлики.

Проучването бе проведено като пилотен проект за тестване на 20 продукта, които са показали разлики в състава в първата част на проучването. Проби от всеки продукт бяха закупени в 5 - 10 различни държави членки. Тъй като изпитващите са специално обучени за такива изследвания, е вероятно обикновеният потребител да не улавя непременно същите разлики. Дали разликите могат да бъдат установени от експертите, зависи не само от това, дали различията в състава са големи или малки, но и от видовете използвани съставки: може да се открие разлика между различните синтетични подсладители в оранжада, докато различните естествени подсладители в газираните безалкохолни напитки не са били открити. В същото време следва да се отбележи, че потребителите не основават решението си да закупят даден продукт изключително на сетивното преживяване, а могат да бъдат повлияни и от други елементи, като например разходи.

Действия на Комисията по въпроса с разликите в качеството на продуктите:

  • През септември 2017 г. Комисията публикува конкретни насоки за правоприлагащите органи относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във връзка с разликите в качеството на продуктите. 
  • През април 2018 г., като част от Новия търговски механизъм за потребителите, Комисията предложи да се измени Директивата за нелоялните търговски практики, за да се изясни кога разликите в качеството на продуктите са заблуждаваща практика. Изменената директива ще се прилага в целия ЕС от 28 май 2022 г.
  • През юни 2019 г. Съвместният изследователски център публикува първата част от днешното сравнение на характеристиките, свързани с качеството на хранителните продукти, което показа, че някои продукти са с еднаква или сходна марка, но са съставени по различен начин.

Това проучване е част от инвестиция в размер на близо 5 милиона евро от бюджета на ЕС за повишаване на знанията по въпроси, свързани с разликите в качеството, и за подпомагане на дейности за изграждане на капацитет за органите за защита на потребителите и сдруженията в целия Съюз (вж. тук за повече информация).