INCLUDE – Четвърта партньорска среща, 22-23 Април 2021 г.

  15:59, 26 Apr 21

На 22-ри и 23-ти април 2021 година се проведе четвъртата партньорска среща по проект „INCLUDE – Приобщаващо лидерство в дигиталната ера“ финансиран по програма Еразъм+ на ЕС. На срещата, която поради рестрикциите наложени от COVID-19 се проведе онлайн, присъстваха представители на седемте партньорски организации от Германия, Италия, България, Кипър и Полша.

Търговско-промишлена палата Враца е партньор по проект INCLUDE, който започна през октомври 2019 г. Целта на проекта е да подкрепи мениджърите и служителите в МСП, малките и средни организации и стартъпите в ежедневните предизвикателства на приобщаващото лидерство в дигиталната ера.

По време на срещата беше обсъден статуса на продуктите по проекта – Процесен модел INCLUDE, Учебна програма съгласно ЕКР, Наръчник с инструменти за приобщаващо лидерство и Имейл курс. Обсъдиха се следващите стъпки, крайните срокове и отговорностите от страна на всеки партньор за предстоящия период. Партньорите по проекта споделиха резултатите от проведените тест работилници, целящи да запознаят представителите на целевата група с процесния модел и различни инструменти за приобщаващо лидерство за получаване на обратна връзка и подобряване на съдържанието. Като водещ партньор на тестовата фаза, Търговско-промишлена Палата Враца представи следващите стъпки във връзка с тестването на интелектуалните продукти.

За повече информация по проекта: Венцислава Страхилова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271

e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

=======================

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.