Порталът OSS (One-Stop-Shop) на НАП и онлайн търговците

  13:54, 28 Jun 21
Порталът OSS (One-Stop-Shop) на НАП и онлайн търговците

От 1 юли фирмите ще могат да ползват портала OSS (One-Stop-Shop), който се обслужва от НАП и регистрацията се извършва с електронен подпис. Чрез него предприятията, извършващи онлайн търговия, ще могат да се регистрират за целите на ДДС само в една държава (в случая – България) за всички онлайн продажби, които реализират в рамките на ЕС (вътреобщностни дистанционни продажби). Всички досегашни прагове за дистанционни продажби се премахват и от 1 юли се въвежда единен праг за всички държави от ЕС – 10 000 евро. Именно след преминаване на този праг фирмите ще трябва да се регистрират в портала OSS. Те вече ще декларират и плащат по електронен път ДДС за всички извършени от тях продажби в ЕС и ще комуникират само с една данъчна администрация – тази в тяхната собствена държава. На всяко тримесечие фирмите ще трябва да подават справки-декларации към НАП за всички направени продажби в държави от ЕС и получените ДДС приходи. След като ДДС приходите постъпят от фирмите в НАП, организацията сама ще изчисли и преведе съответната ДДС сума към данъчните администрации на държавите, в които е извършила продажби.