Либерализация на енергийния пазар

  13:56, 28 Jun 21
Либерализация на енергийния пазар

На 1 юли влизат в сила някои промени, които са важни за всички фирми, регистрирани в България.

Заради либерализацията на електроенергийния пазар, която изисква всички небитови клиенти (юридически лица) да започнат да купуват електроенергия от свободния пазар по свободно договорени цени, а не по регулираните тарифи на КЕВР, всички фирми трябва да си изберат и да сключат договор с лицензиран търговец на електрическа енергия. Срокът за това изтича именно на 1 юли. Ако до тогава фирмата не сключи договор с такъв доставчик на електрическа енергия, тя ще продължи да се снабдява с ток директно от електроразпределителните дружества, но на много по-високи цени. Трите електроразпределителни дружества ще играят ролята на Доставчици от последна инстанция, чиято задача ще бъде да предоставят ток само в извънредни ситуации и именно затова цените при тях ще са по-високи.

Ако все още не сте избрали Вашия доставчик на електроенергия – можете да разгледате списъка от лицензирани търговци на сайта на КЕВР и да се запознаете с условията, които предлагат.