Manpower: Всеки втори работодател планира увеличение на заплати до края на годината

  09:07, 08 Jul 21
Manpower: Всеки втори работодател планира увеличение на заплати до края на годината

Една от основните причини е липсата на кадри за дефицитни позиции

Всеки втори работодател планира увеличение на възнагражденията в своята компания през втората половина на тази година, а една от основните причини е липсата на кандидати за дефицитни позиции. Това показва анкета на "ManpowerGroup България" сред 513 компании в страната. Според HR компанията през втората половина на 2021 г. се очаква повишение на възнагражденията в повечето сектори на икономиката, като най-масови ще са в туризъм и хотелиерство, здравеопазване и фармация и в автомобилната индустрия. Част от тези бизнеси бяха и най-силно засегнати от кризата и бяха принудени да освобождават персонал.

От анкетираните компании 37% споделят, че ще увеличават възнагражденията с 10%, а 12% планират по-високи увеличения - между 10% и 20%. "Категорична положителна тенденция е, че по-малко от 1% от анкетираните планират намаление на възнагражденията", показва проучването на Manpower. Според него всеки четвърти работодател планира да увеличи и допълнителните придобивки и/или бонуси на служителите си.
Вижте цялата инфографика

"В момента има изключителна динамика на пазара на труда, и то в размери, по-високи от тези преди пандемията. Това се вижда най-ясно при най-търсените професии на пазара - квалифицирани работници, инженери, специалисти по информационна сигурност и технологии, служители във финансови отдели, медицински работници, експерти по човешки ресурси и др. Липсата на достатъчно кандидати за запълване на такива позиции се отразява върху бизнес операциите и работодателите са готови да предложат по-високи възнаграждения", посочват от "ManpowerGroup България".
За сравнение, през първото тримесечие на тази година НСИ отчете 8.8% ръст на средната брутна работна заплата в частния сектор и двойно по-висок, или 17%, в обществения.

Намеренията по сектори
В производството картината все още е шарена - много от компаниите отчитат сериозен ръст на броя на служителите, докато при други продължават по-ниските нива на заетост. Според Manpower друга тенденция, която влияе, е "успешното позиционирането на България като дестинация за релокация на производства в процеса по скъсяване на веригите на доставки (nearshoring) в световен мащаб", а това води до нарастващ брой nearshoring проекти в страната, като в същото време продължава да има недостиг на квалифицирани работници. Тези тенденции влияят и на плановете на работодателите - 49% от анкетираните компании заявяват, че ще има ръст на възнагражденията в техните дружества, като това увеличение се отнася до повече от половината им служители.

В секторите "Търговия" и "Консултантска дейност" планираните увеличения на възнагражденията се движат в диапазона до 20% от актуалните нива на заплащане, като всеки втори работодател предвижда подобни корекции до края на 2021 г., посочват от HR компанията.

Масови увеличения се планират и в най-засегнатия от кризата сектор "Туризъм и хотелиерство", "Здравеопазване и фармация" и "Автомобилна индустрия", като тези промени обхващат повече от две трети от всички служители в компаниите. В останалите бизнес сектори промените ще бъдат по-скоро постепенни и за по-малка част от заетите в тях.

Около две трети от работодателите в IT индустрията в страната също планират увеличения на заплатите, а по-малко от една трета от представителите на бранша споделят, че не предвиждат съществени промени до края на годината. Това е и може би единственият сектор, в който единични работодатели споделят планове за намаляване на възнагражденията.

Изравняване на регионалните различия
Най-съществени увеличения на възнагражденията се предвиждат в регионите на София, Бургас и Варна, където работодателите планират ръст между 10% и 20% до края на годината. В Пловдив също се откроява тенденцията за масово увеличение, но в рамките на до 10%, посочват от Manpower. Според тях навлизането на работата от разстояние като стандартна практика в рамките на последните 16 месеца води до свиване на доскоро драстичните разлики между нивата на заплащане в и извън столицата. "Тази тенденция обхваща най-вече средно и висококвалифицирани специалисти предимно от секторите "Информационни технологии", "Аутсорсинг на бизнес процеси" и "Консултантска дейност", посочват от компанията за подбор на персонал.

Анкетата
Анализът на "Manpower България" включва резултатите от анкета, проведена през юни с 513 компании, и се отнася до техните очаквания за второто полугодие. Най-големият брой анкетирани са базирани в София, като повечето от тях имат представителства, офиси, производствени мощности или търговски обекти и в други градове на страната. Това е първото от серия проучвания, които ще се опитат да прогнозират тенденциите в тази посока чрез анкетиране на работодатели от всички региони и икономически сектори в страната независимо от размера на техните компании.

Източник : Капитал PRO