Нови мерки на ЕК в областта на климата

  16:22, 26 Jul 21
Нови мерки на ЕК в областта на климата

През изминалата седмица Европейската комисия прие пакет от предложения във връзка с политиките на ЕС в областта на климата и поставените цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

Подробна информация по горната актуална тематика по отрасли  заинтересованите фирми и организации могат да получат от  следните прикачени файлове:

  • Инвестиране в чиста индустрия в прикачения файл
  • По-чист транспорт в прикачения файл
  • Ролята на водорода за постигане на целите в областта на климата в прикачения файл