Търговско-промишлена палата - Враца представи проект „Креативни решения за иновации“

  13:54, 20 Aug 21
Търговско-промишлена палата - Враца представи проект „Креативни решения за иновации“

На 19 август  Търговско-промишлена палата - Враца проведе начална пресконференция по проект "CCIS – Creative Call for Innovative Solutions“ („Креативни решения за иновации“), финансиран от инициативата EU4Business на Европейския съюз и управлявана от ЕВРОПАЛАТИ (EUROCHAMBRES).

Партньори по проекта са Търговско-промишлена палата – Враца (водещ партньор) и Организацията за развитие на сектора на малките и средни предприятия, Кишинев, Молдова. Продължителност на проекта: 10 месеца.

Основната цел на проекта е да се надгради капацитета на организации в подкрепа на бизнеса, за да предлагат услуги на фирмите в сектор „Креативни индустрии“, които да им помогнат да реализират иновации и следователно да подобрят шансовете им за интернационализация.

Основните дейности по проекта са:

  • Изследване на условията за развитие на креативните индустрии
  • Организиране на форум „Подобряване на бизнес връзките между български и молдовски бизнес организации“
  • Разработване на инструмент за оценка на иновациите
  • Разработване на онлайн платформа
  • Разработване на маркетингова стратегия за повишаване на възможностите на бизнес организациите за подпомагане на търговските палати
  • Организиране на обучителни/коучинг събития на работното място
  • Тестване на новосъздадени услуги чрез фокус групи
  • Семинари за подобряване на услугите
  • Разработване на Ръководство за най-добри практики в сектора на креативните/творческите индустрии
  • Организиране на бизнес срещи.

За допълнителна информация по проекта: Светлана Борисова, ТПП - Враца, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org