Нов европейски Баухаус: нови действия и възможности за финансиране

  09:58, 16 Sep 21
Нов европейски Баухаус: нови действия и възможности за финансиране

Европейската комисия прие съобщение, с което се полага началото на концепцията за нов европейски Баухаус. Тя включва редица политически действия и възможности за финансиране. Проектът цели да ускори преобразуването на различни икономически сектори като строителството и текстилната промишленост, за да даде достъп на всички граждани до стоки — продукти на кръговата икономика, които имат по-нисък въглероден интензитет. Новият европейски Баухаус обединява културното и творческото измерение с Европейския зелен пакт, като цели да покаже как устойчивите иновации предлагат осезаеми, позитивни изживявания в нашето ежедневие.

Що се касае до финансирането, през 2021—2022 г. за проектите в рамките на новия европейски Баухаус ще бъдат отделени около 85 милиона евро. Много други програми на ЕС ще включат новия европейски Баухаус като контекстен елемент или като приоритет без предварително определен бюджет. Финансиране ще бъде получено и от различни програми на ЕС, включително програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, програмата „LIFE“ за действия в областта на околната среда и климата и Европейския фонд за регионално развитие.

Комисията ще създаде и лаборатория на новия европейски Баухаус: център за експертни анализи, който ще бъде и център за действия, който ще участва в съвместно разработки, изграждане на прототипи и изпитване на нови инструменти, решения и препоръки за политиките.

Повече информация ще намерите в документа тук