Европейската комисия предлага план за постигане на цифровата трансформация на ЕС до 2030 г.

  09:59, 16 Sep 21
Европейската комисия предлага план за постигане на цифровата трансформация на ЕС до 2030 г.

Европейската комисия предложи Курс за цифровото десетилетие — конкретен план за осъществяване на цифровата трансформация на нашето общество и икономика до 2030 г.

Предложеният Курс за цифровото десетилетие ще съдържа практични решения за постигане на амбициозните цели на ЕС в областта на цифровите технологии до 2030 г. Създава се рамка за управление въз основа на годишен механизъм за сътрудничество с държавите членки за постигане на целите за цифровото десетилетие в областта на цифровите умения, цифровите инфраструктури, цифровизацията на предприятията и обществените услуги на равнище ЕС до 2030 г. Курсът има също така за цел набелязването и осъществяването на мащабни цифрови проекти с участието на Комисията и държавите членки.

В съответствие с европейските ценности Курсът за цифровото десетилетие следва да затвърди нашата водеща роля в областта на цифровите технологии и да поощри изготвянето на ориентирани към човека и устойчиви цифрови политики, които осигуряват на гражданите и предприятията допълнителни възможности.

Повече информация ще намерите в документа тук