Обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд

  17:20, 21 Sep 21

Българската търговско-промишлена палата организира курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд, състоящ се от 12 модула по 3 часа. Обучението ще бъде с теоретико-практическа насоченост.

Курсът ще се проведе в периода 23 септември 2021 г. – 08 декември 2021 г., един път седмично (всяка сряда) в извънработно време в сградата на БТПП: гр.София, ул.”Искър” № 9, ет.1 и чрез видеоконферентна връзка през платформата Google meet.

Такса за участие:

- за студенти и семестриално завършили кандидати в процес на преминаване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност – 192,00 лв. с ДДС;

- за адвокати, юрисконсулти и други желаещи с придобито юридическо образование – 264,00 лв. с ДДС;

Участие в курса може да се потвърди, като се изпрати попълнена регистрационна карта на: e-mail: acourt@bcci.bg  или чрез системата за оn – line регистрация.

Краен срок за потвърждение: 23 септември 2021 г.

За контакти тел.: 02 / 8117 561, 02/ 8117 546, факс: 02/987 32 09

E-mail: acourt@bcci.bg

Препоръчително е, студентите включващи се в курса да са завършили обучение, или в настоящия момент да изучават граждански процес.