Начална пресконференция по проект „Креативни решения за иновации“

  09:30, 19 Aug 21

На 19 август 2021г Търговско-промишлена палата - Враца проведе начална пресконференция по проект CCIS – Creative Call for Innovative Solutions“ („Креативни решения за иновации“)- финансиран от инициативата EU4Business на Европейския съюз и управлявана от EUROCHAMBRES

Партньори по проекта са Търговско – промишлена палата Враца, България – Водещ партньор и Организация за развитие на сектора на малките и средни предприятия, Кишинев, Молдова. Продължителност на проекта: 10 месеца.

Основната цел на проекта е да се надгради капацитета на организации в подкрепа на бизнеса да предлагат услуги на фирмите в сектор Креативни индустрии, които да им помогнат да реализират иновации и следователно да подобрят шансовете им за интернационализация.

Основните дейности по проекта са:

  • Изследване на условията за развитие на креативните индустрии

  • Организиране на форум „Подобряване на бизнес връзките между български и молдовски бизнес организации“

  • Разработване на инструмент за оценка на иновациите

  • Разработване на онлайн платформа

  • Разработване на маркетингова стратегия за повишаване на възможностите на бизнес организациите за подпомагане на търговските палати

  • Организиране на обучителни/коучинг събития на работното място

  • Тестване на новосъздадени услуги чрез фокус групи

  • Семинари за подобряване на услугите

  • Разработване на Ръководство за най -добри практики в сектора на креативните/творческите индустрии

  • Организиране на бизнес срещи

За допълнителна информация по проекта и пресконференцията, моля да се обръщате към г-жа Светлана Борисова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org