Първа онлайн предварителна среща със заинтересовани страни

  09:45, 09 Sep 21

На 9 септември 2021г Търговско-промишлена палата - Враца проведе първата онлайн предварителна среща със заинтересованите страни по проект CCIS – Creative Call for Innovative Solutions“ („Креативни решения за иновации“)- финансиран от инициативата EU4Business на Европейския съюз и управлявана от EUROCHAMBRES

Партньори по проекта са Търговско – промишлена палата Враца, България – Водещ партньор и Организация за развитие на сектора на малките и средни предприятия, Кишинев, Молдова. Продължителност на проекта: 10 месеца.

Срещата беше организирана от Търговско-промишлена палата Враца в сътрудничество с „Организация за развитие на малки и средни предприятия“, Кишинев, Молдова,

В срещата взеха участие представители на много организации в подкрепа на бизнеса от България и Молдова, като търговско-промишлени палати, агенции за регионално и икономическо развитие, мрежи в подкрепа на бизнеса, както и различни НПО, също в подкрепа на бизнеса.

Фокуса беше насочен към организации, които работят основно с компании в сферата на креативните индустрии.

По време на срещата заинтересованите страни представиха своята дейност, как и по какъв начин предоставят подкрепа на фирмите в сферата на креативните индустрии, какво очакват от проекта и какво трябва да се промени, допълни и надгради като дейности и финансиране за фирмите в този сектор.

За допълнителна информация по проекта и пресконференцията, моля да се обръщате към г-жа Светлана Борисова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org