Делегация ръководена от Търговско-промишлена палата-Враца участва в посещение за обмен на добри практики, Тренто, Италия

  10:18, 26 Oct 21
Делегация ръководена от Търговско-промишлена палата-Враца участва в  посещение за обмен на добри практики, Тренто, Италия

Предимствата, специализираните услуги и възможностите, които мрежа от съвместни компании под формата на кооперации може да предостави – това бе темата на нашето посещение в гр. Тренто, Италия. Италианските ни партньори в Пилотната дейност на проект DIALOG, финансиран от Програмата Interreg Europe, ни запознаха с техния принос за социалното и икономическо подобряване живота на хората, общностите и териториите чрез координирано развитие на кооперативното предприемачество в 5 различни икономически сектора: кредит, селско стопанство, потребление, производство, работа и услуги, социален и жилищен. Българските представители на заинтересованите страни – Община Враца, БЧК и Агенцията за социално подпомагане – оцениха кооперативите в регион Трентино, Италия като естествен и надежден партньор на местните и публични власти. Отчитайки законодателните разлики, всички се обединиха около това, че от съществено значение е да се използва солидарността като инструмент за справяне в трудните времена, в които живеем.

В следващите месеци предстои трансфериране на добрата практика на Федерацията на потребителските кооперации, регион Трентино и изготвяне на модел и дизайн на процеса на взаимодействие между социално-икономическите партньори и публичните власти и институции в област Враца.