ОНЛАЙН СРЕЩИ по проект „PLAT4FOOD”

  15:08, 05 Nov 21
ОНЛАЙН СРЕЩИ  по проект „PLAT4FOOD”

На 3, 4 и 5 ноември 2021 г., Търговско-промишлена палата – Враца, организира и проведе предварителни онлайн срещи по проект „PLAT4FOOD ”, финансиран по инициативата EU4Business: Connecting Companies на Европейския съюз, и управлявана от EUROCHAMBRES. Проектът се изпълнява в партньорство с организации от 4 страни – Италия (Unioncamere del Veneto, Italy), Молдова (Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development), Грузия (Georgia’s Innovation and Technology Agency) и България. Водещ партньор е Търговско – промишлена палата Враца.

Целта на проекта е да подкрепи международното търговско развитие на МСП и предприемачи, работещи в сектора на био-храните и хранително-вкусовата промишленост, чрез разработването на общи продукти и услуги.

По време на първата среща МСП, млади предприемачи и бизнес подкрепящи организации представиха своите продукти и услуги, своите цели за интернационализация и търсено сътрудничество.   На втората онлайн предварителна среща бизнес подкрепящите организации и МСП, идентифицираха общи стратегически аспекти: международно развитие за бизнес сътрудничество, общи маркетингови дейности, целеви пазари на износ, канали на дистрибуция, дигитален маркетинг и др. По време на третата онлайн среща бизнес подкрепящите организации и МСП дискутираха разработването на новите услуги, а именно: целеви пазари, категории био-храни,  дистрибуционни канали, традиционни и дигитални промоционални дейности,  примери за дигитални платформи и др.                     

В събитието взеха участие 48 лица: представители на заинтересовани страни от България, Италия, Молдова и Грузия.

 

**************************************************************************************

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

 

Мая Милова

Координатор проект

Търговско-промишлена палата - Враца

Тел.: +359 92 660271

Мобилен: +359 878 598218

E-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

*************************************************************************************

EU4Business: Connecting Companies се управлява от EUROCHAMBRES и се финансира от инициативата EU4Business на Европейския съюз.