ТПП Враца стартира проект SURE – Sustainable and Responsible Entrepreneurship по програма ЕРАЗЪМ+

  16:41, 19 Jan 22
ТПП Враца стартира проект SURE – Sustainable and Responsible Entrepreneurship по програма ЕРАЗЪМ+

 

На 13-ти и 14-ти януари 2022 г., представители на Търговско-промишлена Палата Враца взеха участие в първата партньорска среща по проект „SURE – Sustainable and Responsible Entrepreneurship“, която се състоя в град Бордо, Франция. Домакин бе водещият партньор по проекта – Cooperative Co-actions, Франция. Проектът е финансиран по програма Еразъм+ КА2 на Европейската Комисия и се изпълнява от консорциум от 5 партньора от Франция, България, Италия и Белгия.

Проект SURE стартира на 01.01.2022 г. Проекта цели да разработи учебни ресурси по темите корпоративна социална отговорност (КСО) и зелени умения, предназначени за обучители в сферата на професионалното образование и обучение, които да подкрепят индивидуални предприемачи.

Целите на проекта са да се ​​повиши осведомеността в екосистемата за подкрепа за създаване на бизнес и сред политиците относно предизвикателствата на интегрирането на целите за устойчиво развитие в развитието на отделния бизнес; да се обучат преподаватели по КСО, които да помогнат на предприемачите да интегрират устойчиви и отговорни практики, за да развият своя бизнес; да се ​​разработят трансверсални инструменти за оценка и развитие на устойчиви и отговорни практики сред учащите в професионалното образование и обучение; да се ​​разработи мултимодално учебно съдържание на тема екологичен преход, което е достъпно за всички. Трансверсална цел на проекта ще бъде да развие дигиталните умения на обучителите.

Основната целева група на проект SURE са възпитатели, обучители и практици в професионалното обучение на индивидуални предприемачи.

За постигане на целите на проекта, консорциумът ще разработи следните резултати: Образователен инструмент за оценка на устойчиви практики в индивидуалното предприемачество; Инструментариум за обучение по устойчиво развитие; Препоръки чрез бяла книга за КСО в индивидуалното предприемачество на тема зелени умения.

За повече информация:

Търговско-промишлена Палата Враца, Венцислава Страхилова

e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

тел.: 092/660271

-------------------------------

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.