Покана „Проектно Финансиране“

  17:13, 04 Feb 22

Търговско-промишлена палата Враца има удоволствието да Ви информира, че Съветът по предприемачество към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в партньорство с консултантските компании „Ърнст и Янг България“ и „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ организират първата за 2022 г. сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране на малки и средни предприятия.
Целта на инициативата е да подкрепи проекти на МСП от България, като ги консултира за подходящото за конкретния проект финансиране – банково финансиране, рисково финансиране, финансиране чрез Beam сегмента на БФБ или друг вид хибридно финансиране и впоследствие ги свърже със съответните финансиращи институции.

Сесията ще протече в три етапа:
Първи етап: Подаване на електронно попълнени формуляри с информация за кандидата и проекта
Втори етап: Подбор от експертна комисия на подходящите за финансиране предложения и консултирането им към подходящите форми за финансиране
Трети етап: Представяне на избраните проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори.
Изисквания за участие: Български компании - малки и средни предприятия, съгласно класификацията на Министерство на икономиката
Форма на кандидатстване: Електронно попълнена и подадена форма по образец на адрес
Инвестиционни възможности - апликационна форма (ey.com)

Подбор: Подборът на проектите ще се извърши от експертна комисия
Срокове:
Срок за подаване на формуляри: 11.02.2022 г.
Срок за разглеждане от експертна комисия: 17.02.2022 г.
Срок за информиране на селектираните кандидати: 18.02.2022 г.
Подготовка на кандидатите за представяне пред потенциални инвеститори: 21.02.2022 г. – 28.02.2022 г.
Представяне на селектираните инвестиционните проекти: 28.02.2022 г.
Адрес за въпроси: Investment.Council@bcci.bg